ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/spirituality/prayers/selected/prayer4/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Spiritualita » Modlitby » Vybrané modlitby » Kéž Tě chválíme všichni kolem jednoho svatostánku »

 

 

Kéž Tě chválíme všichni kolem jednoho svatostánku

Otče,
požehnáno buď Tvé Jméno,
vždyť Tvůj Milovaný Syn Ježíš Kristus
přišel na svět,
ne aby ho odsoudil,
ale aby svět spasil.
Smiluj se nad námi,
pohleď na Svaté Rány Svého Syna,
jsou teď úplně otevřené,
a vzpomeň, jakou cenu za nás zaplatil,
aby nás všechny vykoupil.
Pamatuj na Jeho Svaté Rány
a na dvě Srdce,
která jsi Sám Láskou spojil
a která společně trpěla,
Srdce bez poskvrny počaté
a Srdce Tvého Milovaného Syna.

Ó, Otče,
vzpomeň si teď na Jeho Slib
a sešli nám Přímluvce
plného síly,
Svatého Ducha Pravdy, aby světu
připomněl Pravdu
a učenlivost Tvého Syna,
Jeho poslušnost, pokoru a velkou Lásku.

Otče, přišel čas,
kdy zraněné Tělo Tvého Syna
křičí po Spravedlnosti,
takové, jakou svět dosud nepoznal,
ale skrze Neposkvrněné Srdce Mariino
a Svaté Srdce Ježíše
dej nám, Vznešený Otče,
tento Pokoj do našich srdcí
a naplň Písma tím, že splníš modlitbu
Svého Milovaného Syna k Tobě,
abychom všichni byli jedno,
jedno ve Svaté Boží Trojici,
abychom Tě uctívali a chválili
všichni, kolem jediného Svatostánku.
Amen.

25. března 1991