ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/spirituality/prayers/selected/prayer3/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Spiritualita » Modlitby » Vybrané modlitby » Pokoj a Láska nás naplní »

 

 

Pokoj a Láska nás naplní

Otče,
i když noc ještě přikrývá tuto zemi,
vím, že nade mnou je
Hospodin,
který vidí Své děti i ve tmě,
a smiluje se nad nimi.
S Mocí a Slávou
sestoupí, aby proměnil tuto
hrozivou noc v jasný den.
Naplní nás Pokoj a Láska
a naše duše bude plná Jeho Světla.
Já Jsem tu opět bude.
Já Jsem se vrátí.
Já Jsem bude s námi.
Chvála buď Nejvyššímu.
Amen.

Ježíši dotkni se mého srdce.
jsi mou Radostí.
Mluv ke mně, veď mě,
a pokořuj mě.
Amen.

4. března 1991