ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/spirituality/prayers/selected/prayer2/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Spiritualita » Modlitby » Vybrané modlitby » Uchvať mou duši »

 

 

Uchvať mou duši

Pane můj Bože,
pozvedni mou duši
z této temnoty do Svého Světla.
Přijmi mou duši do Svého Svatého Srdce.
Živ mou duši Svým Slovem,
pomaž mou duši Svým Svatým Jménem,
připrav mou duši, aby slyšela co jí říkáš.
Vdechni Svou sladkou vůni na mou duši a oživ ji.
Uchvať mou duši, aby byla radostí Tvé Duše.
Otče, okrášli mě, Své dítě,
ať na mne skane Tvá čistá myrha.

Vzal jsi mne do Své Svaté Síně,
kde je sídlo Tvých Vyvolených.
Ukázal jsi mne Svým andělům,
ach, po čem ještě touží má duše?
Tvůj Duch mi dal život
a Ty, který jsi Živý Chléb,
jsi uzdravil můj život.
Nabídl jsi mi k pití Svou Krev,
abych mohla věčně s Tebou
sdílet Tvé Království
a žít navěky a věčně.

Sláva buď Nejvyššímu!
Veleben buď náš Pán.
Požehnán buď náš Pán,
protože Jeho Slitování a Jeho Láska
trvá od pokolení do pokolení
a vždycky tomu tak bude.
Amen.

29. ledna 1990