ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/spirituality/prayers/selected/prayer10/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Spiritualita » Modlitby » Vybrané modlitby » Kéž všechno, co jsi stvořil, slouží Tobě v Nejsvětější Trojici »

 

 

Kéž všechno, co jsi stvořil,
slouží Tobě v Nejsvětější Trojici

Věčný a Nejvyšší Pane,
vyslyš mou modlitbu.
Má duše i mé srdce po Tobě žízní.
Můj zrak chce patřit jenom na Tebe.
Není žádný jiný bůh, který by se Ti rovnal
ani nic tak velkého, jako jsi Ty.
Neboť Ty jsi tak nesmírně veliký.

Shromáždi národy,
aby Ti vzdaly chválu
a velebily Tvé Svaté Jméno
kolem jediného Svatostánku.
Kéž obětují Tvou Oběť
Našemu Otci na nebesích
společným hlasem a v jediném Duchu.

Strážce našich duší,
zázračně mocný a neporazitelný!
Kéž všechno, co jsi stvořil,
slouží Tobě v Nejsvětější Trojici.
Dej nám Své požehnání.
Amen.

2. října 1995