ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/spirituality/prayers/selected/conversion/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Spiritualita » Modlitby » Vybrané modlitby » Modlitba za obrácení světa »

 

 

Modlitba za obrácení světa

Otče Nejmilostivější,
dej, ať ti, kdo stále znovu poslouchají
ale nikdy nechápou,
tentokrát uslyší Tvůj Hlas
a pochopí, že jsi to Ty,
Svatý Svatých.
Otevři oči těch, kdo se dívají
a znovu dívají, ale nikdy nevnímají,
aby tentokrát viděli svýma očima
Tvou Svatou Tvář a Tvou Slávu.
Dotkni se Svým Prstem jejich srdce,
aby se jejich srdce otevřela
a porozuměla Tvé Věrnosti.
Modlím se a prosím Tě o všechny
tyto věci, Spravedlivý Otče,
aby všechny národy
byly obráceny a uzdraveny
Ranami Tvého Milovaného Syna,
Ježíše Krista.
Amen.

 

-Panna Maria (15. května 1990)
-Ježíš (18. července 1990)