ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/spirituality/prayers/lordsprayer/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Spiritualita » Modlitby » Modlitba Páně v aramejštině »

 

Modlitba otčenáše v aramejštině

K poslechu zde

(Fonetická výslovnost)

Aboon Dbashmayo (Otče náš, jenž jsi na nebesích,)
Nethcadash shmokh (posvěť se jméno tvé,)
teethe malkoothokh, (přijď království tvé,)
nehwe sebyonokh, (buď vůle tvá,)
aykano Dbashmayo off bar’o. (jako v nebi, tak i na zemi.)

Hab lan lahmo dsoonconan yawmono, (Chléb náš vezdejší dej nám dnes)
washbook lan howbain wahtohain (a odpusť nám naše viny,)
aykano doff hnan shbakn il hayobain (jako i my odpouštíme našim viníkům)
lo thaalan il nessyoono (a neuveď nás v pokušení,)
elo fasson men beesho (ale zbav nás od zlého,)
metool ddeelokhee malkootho, (neboť tvé je království)
ou haylo ou Teshbohto, (i moc i sláva)
loalam olmen Amin. (navěky. Amen.)