ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/spirituality/prayers/conversionprayer/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Spiritualita » Modlitby » Modlitba za obrácení světa »

 

Modlitba za obrácení světa

Naše Svatá Matka (15. května 1990)
Ježíšova připomínka (8. července 1990)

Naše Svatá Matka ve Svém poselství píše: Tyto dny jsou přípravou, než sestoupí váš Král, modlete se tedy, aby všichni byli připraveni. Modlete se, Mé milé děti, horlivě za ty duše, které nechtějí slyšet a nechtějí vidět. Modlete se ke svému Otci, který je v Nebesích, takto:

Ježíš nám ji takto připomíná: Milovaní, jsem Světlo světa a kráčím před vámi. A ještě vám říkám toto: mám ještě jiné ovce, které nejsou ve vašem stádě, ty přivedu do Své Obnovené Církve, takže bude jedno stádo a jeden Pastýř. Jděte k národům a učte je modlit se k Otci tuto modlitbu:


Otče Nejmilostivější,
dej, ať ti, kdo stále znovu poslouchají
ale nikdy nechápou,
tentokrát uslyší Tvůj Hlas
a pochopí, že jsi to Ty,
Svatý svatých.
Otevři oči těch, kdo se dívají
a znovu dívají, ale nikdy nevnímají,
aby tentokrát viděli svýma očima
Tvou Svatou tvář a Tvou slávu.
Dotkni se Svým prstem jejich srdce,
aby se jejich srdce otevřela
a porozuměla Tvé věrnosti.
Modlím se a prosím Tě o všechny
tyto věci, spravedlivý Otče,
aby všechny národy
byly obráceny a uzdraveny
ranami Tvého milovaného Syna,
Ježíše Krista.
Amen.

Naše Svatá Matka na konci modlitby říká: Proste Otce, aby odpustil zatvrzelým duším, které nechtějí slyšet ani vidět. Otec je Nejslitovnější a pohlédne na všechny Své děti. Ano, maličcí, jste milí Bohu, když se modlíte za spásu svých bratří, čím usilovněji se modlíte, tím mocnější jsou vaše modlitby.

Náš Pán Ježíš, poté co nás požádal, abychom šli ke všem národům a učili tuto modlitbu, říká: Pochopte, že touto modlitbou vyprošujete spásu světa. Odvahu, bratři, Moji žáci, odvahu. Jsem s vámi každý den ...