ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/spirituality/prayers/consecrations/twohearts/www.tlig.org/cs/spirituality/prayers/consecrations/twohearts/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Spiritualita » Modlitby » Zásvětné modlitby » Zasvěcení Dvěma Srdcím »

 

Zasvěcení Dvěma Srdcím

18.září 1993

Jak určují proroctví Tvého Slova,
ó Pane, víme, doufáme a věříme,
že triumf Tvého Svatého Srdce
a Neposkvrněného Srdce Mariina
je blízko.

Proto pokorně přicházíme zasvětit sebe,
své rodiny a svou zemi
Vašim Dvěma Svatým Srdcím.

Věříme, že
když Vám zasvětíme svou zemi,
národ nepozvedne meč proti národu
a nikdo se už nebude připravovat na válku.

Věříme, že
zasvěcením naší země
Vašim Dvěma Milujícím Srdcím
bude smazána všechna lidská pýcha a arogance,
všechna bezbožnost a zatvrzelost srdce,
a že každé zlo bude vystřídáno
láskou a dobrem.

Věříme, že
Vaše Dvě Svatá Srdce teď neodolají
našim vzdechům a naší nouzi,
ale ve Své Planoucí Lásce nás vyslyší
a přijdou k nám zahojit naše hluboké rány
a přinesou nám pokoj.

Ó Nejsvětější Srdce Ježíšovo
a Neposkvrněné Srdce Mariino,
ať jiskra z Vašich Dvou Srdcí
zapálí naše srdce,
udělá z našeho národa
dokonalý Příbytek Vaší Svatosti.
Kéž přebýváte v nás a my ve vás,
abychom skrze Lásku Vašich Dvou Srdcí
nalezli Pokoj, Jednotu a Obrácení.
Amen.