ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/spirituality/prayers/consecrations/sacredheart/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Spiritualita » Modlitby » Zásvětné modlitby » Zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu »

 

Zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci

26. ledna 1992

Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
přijď a zmocni se mě úplně,
aby mé pohnutky byly Tvými Pohnutkami,
má přání Tvými Přáními,
má slova Tvými Slovy,
mé myšlenky Tvými Myšlenkami.
Pak mi dovol schovat se
do nejhlubšího koutku Tvého Svatého Srdce.
Úplně mě proměň.

Já, Vassula,
budu ctít Tvé Svaté Srdce z hloubi svého srdce.
Slibuji, že budu sloužit Tvému Svatému Srdci s vnitřním ohněm.
Budu Ti horlivě sloužit, častěji než předtím.

Jsem slabá,
ale vím, že mě podepře Tvá Síla.
Nedovol mi ztratit Tě z očí,
nedovol mému srdci těkat kdovíkde.

Já, Vassula,
chci hledat jedině Tvé Svaté Srdce
a toužit jen po Tobě.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
dej, ať se mi znelíbí všechno,
co se příčí Tvé Svatosti a Tvé Vůli.
Prosévej mě skrz naskrz
a postarej se, aby ve mně nezůstal žádný soupeř.
Ode dneška přitáhni pouta Lásky,
kterými jsi mě ovinul,
a učiň mou duši žíznivou po Tobě
a mé srdce nemocné láskou k Tobě.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
nečekej,
přijď a strav celou mou bytost
Plameny Své horoucí Lásky.
Cokoliv budu od této chvíle dělat,
budu dělat jen pro Tvé Zájmy a pro Tvou Slávu
a nic pro sebe.

Já, Vassula,
Ti zasvěcuji svůj život
a ode dneška jsem ochotna
být otrokyní Tvé Lásky,
obětí Tvých Horoucích Tužeb a Tvého Utrpení,
užitkem Tvé Církve a hračkou Tvé Duše.

Hořkostí, kterou zakusím
při setkání s hluchotou duší a s jejich pádem,
připodobni mé rysy Svému Ukřižování.
Naplň mou duši.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
neušetři mě Svého Kříže,
jako Otec neušetřil Tebe.
Uvězni mé oči, mé myšlenky a má přání,
ať se stanou zajatci Tvého Svatého Srdce.

Jsem nehodná a nic si nezasloužím,
ale pomoz mi žít své zasvěcení věrně,
neúnavně vzývat Tvé Svaté Jméno.
Dej mému duchu odmítat všechno, co nejsi Ty.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
ať má duše nese víc než kdy předtím
znaky Tvého Těla pro obrácení duší.

Já, Vassula,
dobrovolně podřizuji svou vůli Tvé Vůli,
nyní a navždycky.
Amen.