ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/spirituality/pilgrimages/russia2017/cardinal-toppo-2017-russia/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Spiritualita » Poutě a setkání » 11. mezinárodní ekumenická pouť - Rusko 2017 » Kardinál Toppo »

 

Telesphore P. Cardinal Toppo, arcibiskup Ranchi – Indie

Uvítací promluva

Drazí bratři a sestry,

Život je velká pouť a my všichni jsme poutníky na této cestě životem. I já jsem jedním z poutníků a těším se Vaší láskyplné společnosti a velikou radost mi dodává to, že jste mě požádali, abych přivítal toto vznešené shromáždění, poutníky míru. Ano, buďte vřele vítáni vy všichni na této poutní konferenci a přijměte prosím i pozvání k hlubší úvaze o tématu této poutě. „Jak překlenout naše rozdělení a přinést světu mír“. Vlastně si přeji přivítat vás na této velké misii uzdravující lásky, která překlenuje naše rozdělení a přináší pokoj každému z nás a světu. Moskva dostala své jméno podle řeky Moskvy, která tudy protéká do dneška již věky. Řeka sama o sobě je nádherným symbolem naší pouti za Bohem, neboť sama řeka teče ke svému cíli. Mnoho generací již na březích žilo svůj život jako poutníci na životní cestě Řeka sama o sobě je nádherným symbolem naší pouti za Bohem, neboť sama řeka teče ke svému cíli. A opravdu, řeka Moskva se vlévá do řeky Oky, která se pak vlévá do Volhy a Volha do Kaspického moře. Jaro lásky, které pramení v našem srdci a připojuje se s pramínky v našem srdci k dalším konají cestu k dalším cílům mnohem radostnějším a krásnějším. Vítejte vy všichni, Moskvo, Oko a Volho. Ano, vítejte mí bratři a sestry v tomto starobylém městě Moskvě.

Svět potřebuje tvůrce pokoje, děti Boží. „Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni syny Božími,“ řekl Ježíš ve své slavném kázání na hoře. Nešťastnou skutečností je, že ve světě se rozdělení množí. Jsme rozděleni tak moc a v tak mnoha oblastech! Jednoduchá analýza převládajícího rozdělení v našem světě by nám ukázala, že láska v našich srdcích byla nahrazena chamtivostí, násilím, arogancí a, jak svatý otec František řekl: „kulturou – použij a vyhoď“, převládající v naší společnosti. Respekt a uznání druhého jsou viditelné hlavně v překlenutí rozdělení a přinášení pokoje světu. Každý, kdo se narodil na této zemi, si zaslouží důstojný život. Každé stvoření má vlastní účel a nic nemůže být ničeno jen kvůli naplnění něčí chamtivosti, nebo aby se ustavila falešná svrchovanost. Svět potřebuje pochopit tuto nezcizitelnou pravdu a my, jako poutníci míru, tu máme veliký úkol.

Papež František řekl ve svém poselství pro Světový den míru roku 2014 toto: „Bratrství je nejdůležitější lidskou hodnotou, protože jsme stvoření pro vztahy. Živé uvědomování si našich souvislostí nám pomáhá podívat se a brát druhého člověka jako svou skutečnou sestru, nebo bratra. Bez bratrství není možné budovat spravedlivou společnost a pevný, trvalý mír.“ Ano, bratrství je základem a cestou k míru. Bratrství je živým svazkem, který sjednocuje srdce a mysli a činí z nás tvůrce pokoje ve světě. Pýcha staví zdi mezi lidmi, zatímco pokora, skutečná podstata bratrství, staví mosty a v tichosti dává zrození pokoji. Máme tedy volání přetvářet společnost našimi skutky dobroty vyvěrajícími dále k druhým a k celému stvoření z božského pramene, který je uvnitř každého z nás. Toto je život v Bohu a toto je život od Boha.

Jsem nesmírně šťastný, že jsme se shromáždili z různých vyznání jako bratři a sestry spojeni dohromady stejnou láskou Boží. V Něm jsme jedno a v Něm zůstaneme, to je poselství vydávané v tomto a tímto slavným shromážděním. Modlím se, aby naše soudržnost a otevřené úvahy z nás učinily opravdové nástroje pokoje pro tento svět, který je z různých důvodů roztrhaný na kusy. Pokoj je dar, stejně jako úkol a zodpovědnost. Pokoj není jen uklidňující prostředek, ale největší života budič, abychom byli stále živí, kypící a zapálení pro pohnutky míru. Jsme synové a dcery Boží, a proto jsme bezpodmínečně i tvůrci pokoje. Ještě jednou buďte všichni vítáni a buďme živí tvůrci pokoje.