ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/spirituality/pilgrimages/russia2017/bishop-battikhas-first-talk-2017-russia/www.tlig.org/cs/spirituality/pilgrimages/russia2017/bishop-battikhas-first-talk-2017-russia/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Spiritualita » Poutě a setkání » 11. mezinárodní ekumenická pouť - Rusko 2017 » Biskup Battikha, Sýrie - přednáška »

 

Pouť Opravdového života v Bohu v Moskvě  1.-10. září 2017

 

Který je to most, který nás sjednocuje

a dává Pokoj světu?

                                            

Biskup  Isidore Battikha

emeritní biskup v Homs, Sýrie

biskup v Puerto La Cruz, Venezuela

řecko-melkitská katolická církev

 

Obsáhnout tak hluboké téma několika slovy a během 10 minut je velmi náročný úkol. Abych to zvládl, napodobím Ježíše, který mluvil k zástupům o velkých tématech několika slovy a to v podobenstvích.

 

Bylo nebylo, byli jednou dva bratři, František a Cyril, kteří žili odděleně ve svých domech postavených naproti sobě, obklopeni krásnou přírodou. Kvůli malým problémům, které se časem zvětšily, oba bratři spolu přestali mluvit a vyhýbali se křížit si cesty.

 

Jednou k jednomu z domů přišel tesař a ptal se, zda by pro něj neměli nějakou práci. František odpověděl:

 

Pane, vidíte ty dřevěné klády poblíž potoka? Nedávno jsem je pokácel. Můj bratr Cyril žije v domě na druhé straně a kvůli naší rivalitě odklonil potok, aby nás na vždy rozdělil. Z toho důvodu už nikdy nechci vidět jeho dům. Proto postavte plot, zeď, která mě bude chránit, abych neviděl co se děje na protější straně.

 

František odešel pryč do města a vrátil se pozdě v noci…

 

A co k svému úžasu spatřil. Místo plotu stál krásný most, který tesař postavil, aby spojil oba břehy země.

 

Neschopný slova spatřil na protějším břehu svého bratra Cyrila, jak s úsměvem kráčí po mostě.

 

Františku, můj bratře, nemohu uvěřit svým očím! To jsi ty postavil tento most, i když jsem tě já pohoršil. Přicházím, abych se ti omluvil. Jaká pokora Františku, jakou máš odvahu! Odpusť mi, bratře, odpusť mi…

 

A oba bratři se objali. Zapomněli na to, co se dříve stalo, aby nastolili budoucnost pokoje a bratrství.

 

Když František viděl, že tesař odchází, řekl mu:

 

Dobrý muži, jak mnoho ti dlužím? Proč nemůžeš zůstat s námi a oslavit naše usmíření?

 

Ne, děkuji, drahý příteli, odpověděl tesař. Musím postavit mnohem více mostů. To je moje mise…

 

                                             _________________

 

 

1.      Jména  František a Cyril symbolizují dvě sestry - církve: katolickou a pravoslavnou.

2.      Být stavitely mostů je podstata každé křesťanské mise.

3.      Rozdíly muži jsou bohatství a ne selhání.

4.      Co spojuje křesťany je mnohem větší než to co je rozděluje.

5.      Dřevěné klády použité pro stavbu mostu jsou: pokora, odpuštění, pravda. Všechny dohromady nám dají slovo pokoj a klid.

6.      Tak jako svět věří v Kříž  a Vzkříšení našeho Pána, tak i my se milujme navzájem, tak jako Pán odpouští naše poklesky a dává nám Pokoj. Protože ti, kteří nemají pokoj, nemohou jej dát světu a druhým.