ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/spirituality/pilgrimages/egyptreport/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Spiritualita » Poutě a setkání » Egypt - pouť 2002 »

 
Egypt - pouť 2002
"Z Egypta jsem povolal svého Syna" (Mt 2,15)
Po stopách Svaté Rodiny
 
 
Pokání
Vassulina promluva
 
 
Smíření a jednota
Vassula Rydén
 
 
Proslov babylónského biskupa Theofylakta
Biskup Theofylaktos oslovil účastníky pouti TLIG do Egypta (říjen 2002)