ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/spirituality/letters/realmessage/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Spiritualita » Dopisy  » Správné chápání Opravdového Života v Bohu »

 

Správné chápání Opravdového Života v Bohu

od Vassuly Ryden (květen 1997)

Vždy jsem říkala a neváhám znovu opakovat, že poselství Opravdového Života v Bohu není žádným poselstvím hrůzy a děsu. Ti kdo jej tímto způsobem prezentují Opravdovému Životu v Bohu hodně škodí. Je to chvalozpěv lásky zpívaný nám Samotným Bohem. Noc tohoto odpadlictví je téměř u konce a brzy bude bílý den - tuto NADĚJI můžeme najít v poselství a je to NADĚJE, že Bůh zasáhl, aby nás zachránil v naší ubohosti. Když Bůh promlouvá, můžete rozlišit a poznat, že je to Bůh, kdo mluví. Jeho jazyk není přehnaný, okázalý ani děsivý nebo budící dojem senzace, vůbec ne. Když Bůh mluví pozvedá duši. Jeho řeč je jednoduchá a plná pokory. On neplní duši strachem nebo zděšením, On ji naplňuje mírem a nadějí. Jeho jazyk se vyznačuje velkou jednoduchostí, jasem, průzračností a otcovským tónem plným přátelství. Bůh v Písmu říká: "Nemluvil jsem potají v temném místě země. Neřekl jsem potomstvu Jákobovu: "Hledejte mě v pustotě". Já, Hospodin, vyhlašuji spravedlnost, prohlašuji právo." (Iz 45,19)

Abych oslavila Boží poselství, tak říkám těm, kdo mají sklon poselství nesprávně interpretovat, tak že se celým svým bytím upínají jen na neštěstí a katastrofy a budí zdání, že Satana je možno nalézt pod polštářem nebo v ledničce, aby toho nechali. Zkoumejte spíše sami sebe, aby jste se ujistili, zda rozumíte, jak k vám Bůh hovoří, a dejte si pozor, abyste nebyli otroky své mysli a svého rozumu, kteří stále ještě žijí ve strachu a v očekávání hrůzy a děs, které brzy přijdou. Možná vás Bůh překvapí, a vy se ve svém obrácení budete cítit velice zklamaní, právě jako Jonáš v Ninive ...

Kdo kdy řekl, že by to či ono místo jako jediné v Evropě mělo přežít? Jestliže někdo zaměří svou pozornost na "jiná poselství", pak se může snažit sebevíc, ale Opravdový Život v Bohu se do těch poselství hrůzy a děsu zařadit nedá. Bude-li někdo z vás vydávat svědectví o Opravdovém Životě v Bohu, soustřeďte svou pozornost hlavně na Bohatství Svatého Srdce, dané nám v tomto poselství. Neříkám, že nemáte číst a sledovat jiná poselství /já sama některá respektuji a věřím, že jsou pravá/, ale dnes na nás padají falešná poselství jako déšť a stejně tak i zavádějící interpretace od lidí, kteří poselství (TLIG) vůbec neporozumněli.

Co se týče těch, kteří název Opravdový Život v Bohu použili pro svoje časopisy, byla bych ráda, aby si uvědomili nebezpečí těchto dnů, nebezpečí výskytu falešných poselství, a zaměřili se hlavně na bohatství Opravdového Života v Bohu (je možné napsat stovky knih o trinitární spiritualitě Opravdového Života v Bohu), nebo se zaměřili na mystiku otců pouště, sv. Simeona, sv. Silvána, sv. Gertrudy, sv. Brigity a nabídli srovnání se spiritualitou dalších mystiků. Tak budou ukazovat plnost poselství a přitahovat nejen ty, kdo Opravdový Život v Bohu přečetli, ale i kněze a duchovní. Domnívám se, že není moudré soustředit se pouze na mé cesty, ale časopis může být zajímavější, když přinese inspirace a analogie s mystiky, které jsem již zmínila.

Všem, kdo by chtěli přispívat jako dobrovolníci v šíření poselství Opravdového Života v Bohu nebo mít svou modlitební skupinu, národní asociaci, mohu doporučit, aby nad těmito poselstvími rozjímali a stali se tak schopnými o nich svědčit. Rozjímavým čtením těchto poselství může každý mnohem lépe porozumět textům Písma Svatého. Slyšela jsem podobný názor od mnoha lidí, dokonce i z řad duchovenstva a kněží. Někteří lidé znají poselství jen z mého vyprávění na setkáních, z videa či zvukových nahrávek, nebo z občasné četby článků v časopisech Opravdového Života v Bohu. Postupná denní četba těchto poselství, od začátku do konce, vám napomůže k lepšímu pochopení Písma, váš duchovní rozměr se prohloubí a vaše láska k Bohu vzroste.