ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/spirituality/letters/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Spiritualita » Dopisy  »

 
Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 
 
Sopka na Islandu a proroctví - doplnění a vysvětlení od Vassuly
Vassula Rydén, 24. duben 2010
 
 
O proroctvích
Vassulin dopis po katastrofě tsunami v JV Asii v prosinci 2004
 
 
Pozor na ducha Jezábel
Vassulin dopis z prosince 2004
 
 
Proroctví o 11. září
Vassulin dopis z 10. ledna (Řím)
 
 
Rozlišování poslušnosti (Discerning Obedience)
Vassula píše o nutnosti rozlišovat, zda to, o co jsme žádáni, či co je po nás vyžadováno je ve shodě s Boží vůlí, říjen 2001
 
 
Rouhání proti Duchu svatému
Připomenutí všem, kteří neohroženě pronásledují milosrdné Boží volání
 
 
15. výročí Opravdového Života v Bohu
Vassulin dopis čtenářům a spolupracovníkům Opravdového Života v Bohu, 28. listopadu 2000
 
 
Správné chápání Opravdového Života v Bohu
Vassulin dopis z května 1997