ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/spirituality/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Spiritualita »

 

Vítejte na stránkách věnujících se spiritualitě Opravdového Života v Bohu.


"Toto vám pravím, dokud jsem s vámi. Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl." (Jan 14:25-26)

To Poselství jsem svěřil tobě, protože jsem věděl, že se budeš dobře starat o Mé Záležitosti. Řekl jsem, že jsem tě pověřil tímto Poselstvím - toto Poselství nepřidává nic nového do Písma Svatého. Všechno, co jsem řekl v tomto Poselství, je již psáno v Písmu, jenže vy jste ještě úplně neporozuměli tomu, co je psáno. Slyšeli jste Mě říkat: sešlu vám Utěšitele, aby byl stále s vámi a v těch, kteří Mě milují, aby vás všechno naučil. Můj Duch se stane vaším Rádcem a Učitelem - bez Něho by ani Moji Učedníci nikdy plně nepochopili ani Mne, ani Moje Učení. V den, kdy jsem se vrátil k Otci, seslal jsem Těšitele, aby jim připomněl všechno, co jsem jim řekl, když jsem byl s nimi. Nyní jsem připraven přijít k vám, ale vy stále nerozumíte jak a jakým způsobem. Nemluvil jsem přece v metaforách.

Poselství z 10. prosince 1995