ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/mission/reports/2011/mission-bangladesh-2011/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Misie » Reportáže ze setkání s Vassulou » 2011 - Reportáže » Misie v Bangladéši »

 

Vassula Ryden znova v Bangladéši, kde začal “Opravdový život v Bohu” 

Vassula již potřetí obdržela “Zlatou cenu za mezináboženskou harmonii a mír” únor 2011

V sobotu 19. února 2011, jsme odletěli z Atén směrem k Dhace: Vassula Ryden, Sami Carlos a já. Při mezipřistání v Doha jsme se setkali s Albertem a Valerie Mullerovými, kteří se k nám připojili a do Dhaky jsme už letěli společně. Přiletěli jsme v neděli 20. února 2011 v 5 hodin ráno místního času. Na letišti nás uvítal Duleep De.S.Gunesekere, který pomáhá sV sobotu 19. února 2011, jsme odletěli z Atén směrem k Dhace: Vassula Ryden, Sami Carlos a já. Při mezipřistání v Doha jsme se setkali s Albertem a Valerie Mullerovými, kteří se k nám připojili a do Dhaky jsme už letěli společně. Přiletěli jsme v neděli 20. února 2011 v 5 hodin ráno místního času. Na letišti nás uvítal Duleep De.S.Gunesekere, který pomáhá s Beth Myriam v Dhace. Společně jsme odjeli do hotelu Castle. Řekl nám, že právě dnes začíná světový turnaj v kriketu a Bangladéš je jednou ze tří jihoasijských zemí, kde se turnaj odehrává. Po cestě z letiště do hotelu jsme viděli krásné barevné dekorace, jimiž při této slavnostní příležitosti bylo město ozdobeno. 

Hned po našem příjezdu do hotelu nás přišel pozdravit prezident bangladéšského Buddha Kristi Prachar Sangha, ctihodný Suddhananda Mahathero, Sujit Kumar Barua, buddhista, imám Mohamed Mazharul Islam a pan Nirmal Kumar Chatterjee z hinduistického mezináboženského komité. Přijeliza námi už na letiště, ale bohužel jsme se minuli, a tak jeli do hotelu. Vassulu přivítali nádhernou kyticí a i nám všem přinesli kytice. Bylo to pěkné setkat se s nimi u nich doma v Dhace. Už předtím jsme se s nimi několikrát setkali na našich ekumenických poutích. Žasla jsem, jak se v 5 hodin ráno chce někomu jet na letiště. Řekli mi, že toto je asijská pohostinnost, a že se cítí velmi poctěni, že Vassula opět navšítila jejich zemi. Pak jsme si spolu dali v hotelu snídani.

Pozvání, aby Vassula znovu přijela do Dhaky, vyšlo od ctihodného Suddhananda Mahathera. Ve svém pozvání nazývá Vassulu „Božský posel, sestra Vassula Ryden, božský emisař Opravdového života v Bohu“. Byla pozvána na slavnostní uvítací ceremmoniál u příležitosti odhalení nové sochy Buddhy pod záštitou thajské královské rodiny, která se má konat 23. února 2011 v 11 hodin dopoledne v prostorách buddhistického kláštera Dharmarajika, Sabujbag, Dhaka, Bangladéš. Také Její excelence Sheikh Hasina, ctihodná předsedkyně vlády lidové republiky Bangladéš, laskavě přislíbila svoji účast na tomto ceremoniálu jako hlavní host. Očekávají se též ctihodní ministři sociálních věcí, náboženství, kultury a vzdělání, že budou přítomi jako zvláštní hosté.

Jakmile se Imám Mohamed Mazharulm Islam dozvěděl, že Vassula bude v Dhace, napsal pozvánku , kde uvedl, že je to jeho dlouholeté velké přání, aby Vassula navštívila jeho město Mymensing a jeho mešitu v něm a setkala se s muslimským klérem. Vassula do programu rovněž přidala návštěvu sester salesiánek v konventu v Mymensing a návštěvu Beth Myriam a vesnice Kulun.

V neděli 20. února 2011 jsme po dlouhém letu odpočívali, a pak jsme se šli podívat na dům č. 27 v ulici Banani, kde Vassula s rodinou v Bangladéši po tři roky žila. Zde to všechno začalo 28. listopadu 1985 – božské inspirace, zde  Vassulu navštívil její anděl strážný Daniel.

Banani 27, dům, kde Vassula se svou rodinou žila tři roky

Týden předtím, než jsme na tuto misii jeli, jsem náhodně otevřela poselství TLIG a bylo tam poselství s datem únor 1995. vnímala jsem, že to je prozřetelnost Boží, že jsme v Bangladéši v ten samý měsíc jako Vassula v roce 1995, kdy tam přijala i několik poselství.

17. února 1995 (v Bangladéši) Ježíš v poselství říká: Má Vassulo, žehnám ti. Pojď, Můj Duch je s tebou a bude s tebou, abys, jako Má Ozvěna, mohla každému dát Mou Nebeskou Manu.

 
Přišel jsem znovu s tebou sem, abych skrze tebe požehnal místo počátku tvé existence - tím míním, kdy jsi začala být živá! Já, Ježíš, jsem k tobě přišel do tvé chudoby, do tvé ubohosti, abych tě pozvedl ke Svému Srdci a udělal z tebe živé znamení Svého božského Milosrdenství. Dovol Mi teď mluvit skrze tebe a dávat Své milosti při těchto shromážděních; sklízej se Mnou tuto bohatou žeň, kterou jsi nepřipravila.


Modli se bez přestání a cti Mě. Zachovávej Mé Jméno ve Svatosti. Já, Ježíš jsem s tebou.
(17. února 1995)

 

V poselství z 18. února 1995 (v Dhace): a teď, jedna otázka: stále ještě chceš pokračovat se vším, co jsem ti dal a evangelizovat s láskou pro Lásku?

Ano, Pane.
Říkej: "Ano, Pane, ale s vnitřním ohněm, s horlivostí pro Tvůj Dům a Tvou Slávu"

Obnov tedy svůj slib věrnosti Mně, a Já obnovím Své milosti tobě... Budu na tebe dál vylévat Své milosti a Svá učení; buď Mým potěšením a tiš Mou žízeň - uvědom si, co jsem ti dal. 6 Mou radostí je dávat...

(poznámka 6 – mé sliby měly být obnoveny na místě, kde začal Opravdový život v Bohu) (February 18,1995)

Pak jsme všichni pokračovati a jeli navštívit Beth Myriam v Dhace. Děti různého věku trpělivě seděly u stolu a čekaly, až jim donesou oběd. Na první pohled zapůsobilo, jak jsou ukázněné, a jak se krásně usmívají. Tyto děti jsou velice chudé a bydlí v sousedních slumech.

Krásné Ježíšovo poselství z 27. března 2002: Buduj Naše Beth Myriam, kdekoliv můžeš. Pozvedej utiskované, pomáhej sirotkům, chraň Mě, vysvoboď Mě ze stoky a nasyť Mě. Zbav Mě Mých břemen a těžkostí. Podporuj Mě a dodej Mi odvahu, ale především miluj Mě. Všechno, co prokážeš poslednímu z Mých bratří, děláš pro Mne…

 
Žehnám těm, kdo podporují Můj život. Ať zůstanou čestní a milující.

Jsem s tebou… Ic

(27. března 2002)

Děti z Beth Myriam

Vassula se jednoho z dětí zeptala v jazyce bangla: „je to dobré?“ a dítě příkývlo: „ano“. 

V pondělí 21. února 2011 jsme po brzké ranní snídani odjeli navšívit vesnici Kulun, což je křesťanská vesnice.

 

Děti tančily oblečeny do tradičních šatů zářivých barev
Vassula s dětmi z  Kulunu

Xavier Pereire a také jménem vesničanů z Kulunu Vassule připravil vřelé uvítání.

Vřelá uvítací Xavierova řeč

Pak jsme se šli podívat na školu Opravdového života v Bohu v Kulunu, otevřenou v roce 2006. Po straně byla kaple svatého Josefa.

Škola TLIG v Kulunu

V úterý 22. února 2011 jsme odjeli už v 7hodin ráno na sever do města Mymensingh, byly to 4 hodiny cesty autem z Dhaky. Jel s námi i pan Sujit Barua. Imám Islam na nás čekal na příjezdu do města, a tak jsme za ním autem jeli až k jeho mešitě, která je největší mešitou většího Mymensingh (Boro Masjid).

Velká mešita v Mymensingh

Hned po návratu z mešity jsme šli do jedné místnosti, kde jsme se měli setkat s věškerými hlavními muslimskými představiteli, i s hlavním imámem, který se jsmenuje Moulana Aboul Haque. Vassula pozdravila vrchního imáma arabsky. Byl tím velmi překvapen. Každý byl představen a všichni byli navzájem rádi, že se vidí. K jejich velkému údivu s nimi Vassula po celou dobu rozhovoru mluvila plynule arabsky. Fakt, že Vassula umí arabsky, jim jaksi pomohl cítit, že je jim bližší, protože oni všichni se tomuto jazyku musí naučit, aby mohli číst korán. Imám Islam (který s námi jezdí na poutě) toto setkání zorganizoval. V tomto areálu se nachází i internát, kde bydlí 2000 chlapců, kteří studují islám.

Setkání s muslimskými duchovními v pokoji.
Venku před pokojem pro návštěvy s muslimskými duchovními

Když během 80. let minulého století žila Vassula s rodinou v Bangladéši, její manžel Per bral rád rodinu na víkendy k salesiánským sestrám na oběd. V roce 1987 jim Vassula věnovala obraz, který namalovala. Jednu sestru jsme požádali, jestli by nám jej ukázala. Přinesli nám jej ukázat. 

Matka představená Šanti sester salesiánek (vlevo)
Vassula a její obraz, který sestrám salesiánkám věnovala v roce 1987 (vpravo) a otec Robert Mankin

Pak jsme jeli do Mymensingh a imá Islam nás zavezl do hotelu Mustafiz, kde kolem stolu sedělo mnoho muslimských duchovních a trpělivě čekali, až k nim Vassula promluví. Bylo tam i několik baptistů včetně otce Benjamina Banerejee a Matthew Mitra. Byl tam pár adventistů sedmého dne, včetně Edwarda Chambugonga. Také tam byl otec Robert Mankin, katolický kněz, který nás tam doprovázel. Pan Sujit Barua, buddhista, který nás tam doprovázel z Dhaky, překládal, když Vassula mluvila. Už toto bylo ekumenické. Vassula se skupinou hovořila asi půl až tři čtvrtě hodiny.

Vassula a muslimští duchovní u stolu v hotelu Mustafiz v Mymensingh

Matthew Mitra, baptista, se ptal na něco, co četl ve Wikipedii, týkalo se to setkání s Vassuliným strážným andělem Danielem. Ptal se jí, zda by to mohla vysvětlit. Vassula pak pokračovala a vysvětlila jim, jak viděla svého strážného anděla nadpřirozeně. Také jim vyprávěla o 33 domech Beth Myriam, které jsou po celém světě, aby sytily chudé. To je součástí této mise – pomáhat chudým a sytit je.

Pak jsme byli pozváni, abychom s muslimskými duchovními poobědvali. Šli jsme do čínské restaurace Rom III.

V čínské restauraci s muslimskými duchovními v Mymensingh

Po obědě jsme se vydali na cestu zpět do Dhaky, měli jsme před sebou 4 hodinovou jízdu autem.

Ve středu 23. února 2011 jsme odjeli na Grand Gala Inauguration slavnost vyobrazení Buddhy a na Atish Dipankar & V Suddhananda zlatou cenu za mír. Už u příjezdu, v 10 hodin dopoledne se konala přísná bezpečnostní kontrola, protože tohoto ceremmoniálu se měla zúčastnit ctihodná premiérka, její excelence Sheikh Hasina, která je muslimka. Tato událost se konala v klášteře Dharmarajika v Kamalapur. Buddha Kristi Prachar Sangha zorganizoval tuto slavnost u příležitosti inaugurace 48 stop vysokého vysvyobrazení Buddhy, které se nachází v areálu univerzity v buddhistickém klášteře Dharmarajika. Tato událost se konala za spolupráce thajské královské rodiny, která darovala tuto sochu, nejvyšší svého druhu v Bangladéši. Slavnostní inaugurace této sochy se zúčastnili představitelé 11 zemí, včetně Řecka, Japonska, Číny, Srí Lanky, Malajsie a Singapuru, spolu s více než 2000 dalšími lidmi.
Vassula v doprovodu Ven Suddhananda
Vassula sedí vedle hodnostářů z dalších zemí

Jakmile přišla předsedkyně vlády, program začal. Na úvod bangladéšský a thajský tanec. Pak byli pozváni různí lidé různého vyznání, aby se pomodlili. Imám Islam zpíval modlitbu z Koránu a Duleep byl požádán, aby přečetl něco z Bible. Žádnou tam však neměli, a tak se Duleep zeptal Vassuly, co má říct. Do chvíle, než měl jít číst zbývalo jen pár minut, skutečně to spěchalo. Vassula poprosila Boha, aby jí pomohl napsat pár slov. A toto Duleep přečetl:

Duleep

 Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni syny Božími. Ježíš řekl svyým učedníkům: buďte světlem světa, nebuďte jako sůl, která ztratila svou slanost? Protože jaký je z ní užitek? Bude vyhozena. Blahoslavení tiší v srdci, jejich je Boží království. Buďte hodní a dokonalí jako je dokonalý váš Otec v Nebi: A proto ráno rozsévejte setbu lásky, v poledne setbu pokoje a večer setbu smíření, pak jděte a shromážděte svou žeň a nabídněte ji svému Otci v Nebesích, a on vám řekne: svou laskavostí, mé dítě, jsi získalo odměnu v Nebi. Slyšeli jsme slovo Boží...     

Úvodní promluvu pronesl pan Saber Hossain Chowdhury M.P. Ostatní promluvy přednesli pan Dilip Barua, ctěný ministr průmyslu, policejní generálmajor suwira Songmetta PH.D., advokát Md. Shajahan Mia M.P., ctěný státní ministr pro náboženství, J.E. Slečna Tasanawadee Miancharoen, ambasádorka Tjaského království v Bangladéši a ctihodný Prakhru Sangkhru Boonsong Upassamo, Lord Abbot, Wat Songmettawanaram, Thajsko.
Předsedkyně vlády Její Eminence Sheikh Hasina

Její excelence udělila Atish Dipankar cenu zlaté medaile 2011 a Visuddhananda Mahathero zlatou cenu 2011 těm, kteří ji získali, za jejich přispění k šíření poselství míru.

Vassulu Ryden ohlásili jako „božského posla“ z Řecka. Byla jako první zavolána k převzetí ceny zlaté medaile Atish Dipankar za mezi náboženskou harmonii a mír. Kolem krku jí medaili pověsila její excelence Sheikh Hasina, a také Vassulu vyznamenala diplomem.
Její excelence Sheikh Hasina předává Vassule medaili a diplom
Zlatá medaile za mezi náboženskou harmonii a mír

Dalšími, kdo cenu obdrželi za přispění k šíření poselství míru, byli:
Phan Wannameethee z Thajska, Hye-Jeong z Koreje a Phrashru Sangkharak Noonsong Upasamo z Thajska přijal cenu zlaté medaile Atish Dipankar 2011.

Zlatou cenu Visuddhananda Mahathero 2011 obdrželi TYS Lama Gangchen z Itálie, zakladatel světové mírové nadace Láma Ganchen, thajský policejní generálmajor Suwira Songmetta, Ajitananda Mahathero z Bangladéše a prof. Takahi Uemura z Japonska, ze sídla bangladéšsko- japonské asociace pro vědu a technologii.
Po odchodu paní ministerské předsedkyně jsme měli přestávku na oběd. Odpolední program začal v půl páté slavností Buddha Rupa.
Socha stojícího Buddhy vysoká 48 stop (14,6m) je nejvyšší v Bangladéši

Pak jsme pokračovali na velké společenské prostranství, kde se konala recepce pro všechny přítomné. Jeho svatost zastupující Sangharaja z Thajska Somdej Phra Wannarat ještě zůstal, a byl hlavním hostem. S. Dharmapal Mahathero byl formálně inaugurován, když jeho svatost Sangharaja Bangladéše Dharmasen Mahahero předsedal funkci. Dr. Pranab Kumar Barua, generální sekretář, který se s námi účastnil poutí v Eyptě 2002 a v Turecku 2007, pozdravil Vassulu a dal jí jednu ze svých knih.

Pan Saber Chowdhury M.P, policejní generálmajor Suwira Songmeta, Dr. P.K.Barua a Vassula

Vassulu pozvali spolu s dalšími účastníky, aby se posadila dopředu do řady připravené pro hodnostáře. Když šla Vassula na pódium, aby promluvila k lidem, znovu ji ohlásili jako Božského posla z Řecka.

Vassulina promluva k hodnostářům a davu lidí
Vassulina promluva na velké gala inaugurační slavnosti v Bangladéši 2011

Když se Vassula vrátila na své místo, kde vedle ní seděl policejní generálmajor Suwira Songmeta, poděkoval jí za její promluvu a řekl, že se mu moc líbila. Zeptal se, jestli by mohl dostat jednu kopii této promluvy. Vassula mu ji hned dala.

Thajský generálmajor, který Vassule poděkoval, ji požádal o výtisk promluvy

Na závěr programu, kolem půl osmé večer, jsme byli pozváni na zvláštní večeři do hotelu Dubani, kterou pořádal pan Saber Chowdhury M.P. pro účastníky udílení cen.

Vassula sedí vedle velvyslankyně Thajska v Bangladéši, J.E. Slečny Tsanawadee Miancharoen

Úryvek z Písma, který mi při tomto přišel na mysl, byl: Mám také jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince, i ty musím přivést a uslyší můj hlas. A bude jen jedno stádo, jeden pastýř. (Jan 10,16)

Ať Bůh žehná všem těm lidem, kteří na tomto programu pracovali. Během naší návštěvy jsme všude potkali úžasné lidi, což z této zkušenosti učinilo zcela jistě nejpamátnější zkušenost, o níž vám říkám, tak vřelá pohostinnost a dobrota lidí v Bangladéši. I když je to chudá země, je velmi bohatá duchem!
Čtenářka TLIG a společnice na cestách
V Kristu
Georgia Klamson
USA