ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/mission/evangelise/vassletter2006/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Misie » Evangelizace » Dopis Vassuly o evangelizaci a modlitbních skupinách »

 

Dopis od Vassuly o evangelizaci a modlitebních skupinách
 napsaný 7. prosince 2006 všem čtenářům Opravdového Života v Bohu (TLIG), kteří pracují na šíření poselství


Drazí přátelé TLIG,

Blížíme se ke konci roku a ráda bych ještě navázala na téma evangelizace a modlitební skupiny.
Když čtu zprávy přicházející bratru Otfriedovi, člověk by si mohl myslet, z toho, co mu chodí, že ne mnoho zemí následuje to, co jsem jim navrhla a co mi Ježíš dal porozumět, že chce, ale neměně dostáváme zprávy (které jsou dobré) stále ze stejných zemí a od těch samých lidí, ale ne ze všech 67, ve kterých jsem svědčila!

Mnoho zemí vůbec nikdy neodpovědělo! Skutečně mnoho z lidí z TLIG, kteří obvykle nikdy nechybí na žádné naší pouti, neodpovídají na emaily, ale nutí druhé, aby posílali další a další připomínky, což je z mého pohledu nedostatek zdvořilosti a také to ukazuje určitou lhostejnost a neúctu až hrubost. Jak pak můžeme očekávat, že učiníme nějaký pokrok?
Ráda by ch začala tím, čím se potřebuje TLIG řídit teď, následujícími body:

1. Najít si a projít abecední seznam všech 67 zemí, do kterých jsem jela.

2. Zjistit pro náš modlitební tým, kde a kolik modlitebních skupin je v těchto 67 zemích. To je úkol modlitební skupiny. Takže tento tým by se měl snažit a měl by prosím zjistit všechno (kde se nachází) o všech modlitebních skupinách, také pokud jsou některé zrušeny a jiné založeny, také jestli v té zemi existuje Asociace. - viz Associations and Country Contacts, Asociace a kontakt do dané země 

Pokud byste chtěli zaregistrovat svou modlitební skupinu, prosím pošlete email týmu modlitebních skupin na prayergroups@tlig.org

3. Poté, co jsem zjistila, proč nebývá zván nikdo, aby svědčil jednou za měsíc, jak bylo navrženo, pochopila jsem, že to není jen otázka prvního kroku, ale také finančních prostředků. Co se stalo s mým návrhem o měsíčních sbírkách (i kdyby jeden dolar) do 'krabice od bot' od lidí, kteří jsou v modlitebních skupinách TLIG? Co se přihodilo organizátorům, kteří sami sebe jmenovali před několika lety? Proč už nikdo neprochází 27 otázek a nezkusí pak nahrát své svědectví, aby se mohl stát tím, kdo svědčí? (Kdyby toto chtěl kdokoli dělat, prosím, buďte v kontaktu s Otfriedem.) Nesmíme mít žádnou překážku, která by nám bránila vydávat svědectví.

Pro více informací, jak vydávat svědectví nebo organizovat setkání, podívejte se na Resources for Witnesses and Organisers

4. Hodně z našich svědků, kteří prošli zkouškou zůstává nečinných, protože se zdá, že je nikdo nezve.

Tady se podívejte online: jak pozvat hosta, který bude vydávat svědectví

5. Také jsem zjistila, že někteří z lidí, kteří chodí do našich modlitebních skupin nečtou, nebo jen málo čtou poselství!! Mnoho z nich říká, že je toho příliš moc (dlouhé), jiní říkají, že je otevřou náhodně a čtou kousek tu a pak tam a tak dál. Víte, cítila bych se zahanbena… navrhuji, aby se v každé modlitební skupině někdo zeptal na tuto otázku každého, kdo tam je a poradil těm, kteří ještě poselství neznají, aby je četli a obdrželi milosti posvěcující a zářili před Ježíšem.

6. Jestli na tuto otázku řeknou, že poselství čtou, pak by jim měla být dodána odvaha, aby prošli těch 27 otázek, nahráli kazetu a stali tím, kdo vydává svědectví.

7. Víme, že pozvat takovou osobu ze zahraničí stojí peníze, a proto dnes navrhuji, aby lidé, kteří poselství čtou a znají je, přišli jako kandidáti k vydávání svědectví. Ostatní, kteří poselství znají, ale ne dost, by asi měli studovat poselství dostatečně a měli by se podívat ještě více na videozáznamy mých svědectví, aby se oni sami stali těmi, kdo svědčí ve své vlastní zemi. Tak nebude muset mnoho modlitebních skupin a organizátorů zvát někoho ze zahraničí, ale budou mít své vlastní osoby, které budou vydávat svědectví.

8. Zde budu smělá: POTŘEBUJI ASPOŇ 67 DALŠÍCH OSOB, KTERÉ BUDOU VYDÁVAT SVĚDĚCTVÍ. Byla jsem v 67 zemích, a proto doufám, že v každé z těchto zemí, které mě přijaly, bude aspoň jeden člověk, který vydá svědectví… máme velmi málo osob, které vydávají svědectví, a  jak už jsem řekla dřív, dokonce ani ty nejsou zvány. Musíme si vyhrnout rukávy a pracovat pro Krista! Musíme mnohem víc šířit Jeho poselství a dát lidem poznat tyto knihy.

9. Každý člověk, který je zapojen do nějaké práce pro TLIG, ale NEPATŘÍ do některé modlitební skupiny TLIG, by to měl znovu uvážit a do některé skupiny se přidat, nebo nějakou založit, jinak by byli pouze jako správci. Jestli o někom takovém víte, prosím vás, podpořte je, aby se do nějaké skupiny přidali, nebo ji založili.
2. Zjistit pro náš modlitební tým, kde a kolik modlitebních skupin je v těchto 67 zemích. To je úkol modlitební skupiny. Takže tento tým by se měl snažit a měl by prosím zjistit všechno (kde se nachází) o všech modlitebních skupinách, také pokud jsou některé zrušeny a jiné založeny, také jestli v té zemi existuje Asociace.
    - viz Seznam kontaktních osob a kontakty na asociace Asociace a kontakt do dané země

Pokud by někdo chtěl zaregistrovat svou asociaci, nebo být zařazen jako kontaktní osoba do dané země, prosím pošlete email na tligcontacts@tlig.org.

Pokud byste chtěli zaregistrovat svou modlitební skupinu, prosím pošlete email týmu modlitebních skupin na prayergroups@tlig.org.

Pokud by někdo chtěl zaregistrovat svou asociaci, nebo být zařazen jako kontaktní osoba do dané země, prosím pošlete email na tligcontacts@tlig.org.

Pokud byste chtěli zaregistrovat svou modlitební skupinu, prosím pošlete email týmu modlitebních skupin na prayergroups@tlig.org.


3. Poté, co jsem zjistila, proč nebývá zván nikdo, aby svědčil jednou za měsíc, jak bylo navrženo, pochopila jsem, že to není jen otázka prvního kroku, ale také finančních prostředků. Co se stalo s mým návrhem o měsíčních sbírkách (i kdyby jeden dolar) do 'krabice od bot' od lidí, kteří jsou v modlitebních skupinách TLIG? Co se přihodilo organizátorům, kteří sami sebe jmenovali před několika lety? Proč už nikdo neprochází 27 otázek a nezkusí pak nahrát své svědectví, aby se mohl stát tím, kdo svědčí? (Kdyby toto chtěl kdokoli dělat, prosím, buďte v kontaktu s Otfriedem.) Nesmíme mít žádnou překážku, která by nám bránila vydávat svědectví.

Pro více informací, jak vydávat svědectví nebo organizovat setkání, podívejte se na Resources for Witnesses and Organisers

4. Hodně z našich svědků, kteří prošli zkouškou zůstává nečinných, protože se zdá, že je nikdo nezve.

Tady se podívejte online: jak pozvat svědka how to invite a witness

5. Také jsem zjistila, že někteří z lidí, kteří chodí do našich modlitebních skupin nečtou, nebo jen málo čtou poselství!! Mnoho z nich říká, že je toho příliš moc (dlouhé), jiní říkají, že je otevřou náhodně a čtou kousek tu a pak tam a tak dál. Víte, cítila bych se zahanbena… navrhuji, aby se v každé modlitební skupině někdo zeptal na tuto otázku každého, kdo tam je a poradil těm, kteří ještě poselství neznají, aby je četli a obdrželi milosti posvěcující a zářili před Ježíšem.

6. Jestli na tuto otázku řeknou, že poselství čtou, pak by jim měla být dodána odvaha, aby prošli těch 27 otázek, nahráli kazetu a stali tím, kdo vydává svědectví.

7. Víme, že pozvat takovou osobu ze zahraničí stojí peníze, a proto dnes navrhuji, aby lidé, kteří poselství čtou a znají je, přišli jako kandidáti k vydávání svědectví. Ostatní, kteří poselství znají, ale ne dost, by asi měli studovat poselství dostatečně a měli by se podívat ještě více na videozáznamy mých svědectví, aby se oni sami stali těmi, kdo svědčí ve své vlastní zemi. Tak nebude muset mnoho modlitebních skupin a organizátorů zvát někoho ze zahraničí, ale budou mít své vlastní osoby, které budou vydávat svědectví.

8. Zde budu smělá: POTŘEBUJI ASPOŇ 67 DALŠÍCH OSOB, KTERÉ BUDOU VYDÁVAT SVĚDĚCTVÍ. Byla jsem v 67 zemích, a proto doufám, že v každé z těchto zemí, které mě přijaly, bude aspoň jeden člověk, který vydá svědectví… máme velmi málo osob, které vydávají svědectví, a  jak už jsem řekla dřív, dokonce ani ty nejsou zvány. Musíme si vyhrnout rukávy a pracovat pro Krista! Musíme mnohem víc šířit Jeho poselství a dát lidem poznat tyto knihy.

9. Každý člověk, který je zapojen do nějaké práce pro TLIG, ale NEPATŘÍ do některé modlitební skupiny TLIG, by to měl znovu uvážit a do některé skupiny se přidat, nebo nějakou založit, jinak by byli pouze jako správci. Jestli o někom takovém víte, prosím vás, podpořte je, aby se do nějaké skupiny přidali, nebo ji založili.
Pokud by někdo chtěl zaregistrovat svou asociaci, nebo být zařazen jako kontaktní osoba do dané země, prosím pošlete email na tligcontacts@tlig.org.
Pokud byste chtěli zaregistrovat svou modlitební skupinu, prosím pošlete email týmu modlitebních skupin na prayergroups@tlig.org.


3. Poté, co jsem zjistila, proč nebývá zván nikdo, aby svědčil jednou za měsíc, jak bylo navrženo, pochopila jsem, že to není jen otázka prvního kroku, ale také finančních prostředků. Co se stalo s mým návrhem o měsíčních sbírkách (i kdyby jeden dolar) do 'krabice od bot' od lidí, kteří jsou v modlitebních skupinách TLIG? Co se přihodilo organizátorům, kteří sami sebe jmenovali před několika lety? Proč už nikdo neprochází 27 otázek a nezkusí pak nahrát své svědectví, aby se mohl stát tím, kdo svědčí? (Kdyby toto chtěl kdokoli dělat, prosím, buďte v kontaktu s Otfriedem.) Nesmíme mít žádnou překážku, která by nám bránila vydávat svědectví.

Pro více informací, jak vydávat svědectví nebo organizovat setkání, podívejte se na Resources for Witnesses and Organisers

4. Hodně z našich svědků, kteří prošli zkouškou zůstává nečinných, protože se zdá, že je nikdo nezve.

Tady se podívejte online: jak pozvat svědka how to invite a witness

5. Také jsem zjistila, že někteří z lidí, kteří chodí do našich modlitebních skupin nečtou, nebo jen málo čtou poselství!! Mnoho z nich říká, že je toho příliš moc (dlouhé), jiní říkají, že je otevřou náhodně a čtou kousek tu a pak tam a tak dál. Víte, cítila bych se zahanbena… navrhuji, aby se v každé modlitební skupině někdo zeptal na tuto otázku každého, kdo tam je a poradil těm, kteří ještě poselství neznají, aby je četli a obdrželi milosti posvěcující a zářili před Ježíšem.

6. Jestli na tuto otázku řeknou, že poselství čtou, pak by jim měla být dodána odvaha, aby prošli těch 27 otázek, nahráli kazetu a stali tím, kdo vydává svědectví.

7. Víme, že pozvat takovou osobu ze zahraničí stojí peníze, a proto dnes navrhuji, aby lidé, kteří poselství čtou a znají je, přišli jako kandidáti k vydávání svědectví. Ostatní, kteří poselství znají, ale ne dost, by asi měli studovat poselství dostatečně a měli by se podívat ještě více na videozáznamy mých svědectví, aby se oni sami stali těmi, kdo svědčí ve své vlastní zemi. Tak nebude muset mnoho modlitebních skupin a organizátorů zvát někoho ze zahraničí, ale budou mít své vlastní osoby, které budou vydávat svědectví.

8. Zde budu smělá: POTŘEBUJI ASPOŇ 67 DALŠÍCH OSOB, KTERÉ BUDOU VYDÁVAT SVĚDĚCTVÍ. Byla jsem v 67 zemích, a proto doufám, že v každé z těchto zemí, které mě přijaly, bude aspoň jeden člověk, který vydá svědectví… máme velmi málo osob, které vydávají svědectví, a  jak už jsem řekla dřív, dokonce ani ty nejsou zvány. Musíme si vyhrnout rukávy a pracovat pro Krista! Musíme mnohem víc šířit Jeho poselství a dát lidem poznat tyto knihy.

9. Každý člověk, který je zapojen do nějaké práce pro TLIG, ale NEPATŘÍ do některé modlitební skupiny TLIG, by to měl znovu uvážit a do některé skupiny se přidat, nebo nějakou založit, jinak by byli pouze jako správci. Jestli o někom takovém víte, prosím vás, podpořte je, aby se do nějaké skupiny přidali, nebo ji založili.
Pokud byste chtěli zaregistrovat svou modlitební skupinu, prosím pošlete email týmu modlitebních skupin na prayergroups@tlig.org.
3. Poté, co jsem zjistila, proč nebývá zván nikdo, aby svědčil jednou za měsíc, jak bylo navrženo, pochopila jsem, že to není jen otázka prvního kroku, ale také finančních prostředků. Co se stalo s mým návrhem o měsíčních sbírkách (i kdyby jeden dolar) do 'krabice od bot' od lidí, kteří jsou v modlitebních skupinách TLIG? Co se přihodilo organizátorům, kteří sami sebe jmenovali před několika lety? Proč už nikdo neprochází 27 otázek a nezkusí pak nahrát své svědectví, aby se mohl stát tím, kdo svědčí? (Kdyby toto chtěl kdokoli dělat, prosím, buďte v kontaktu s Otfriedem.) Nesmíme mít žádnou překážku, která by nám bránila vydávat svědectví.

Pro více informací, jak vydávat svědectví nebo organizovat setkání, podívejte se na Resources for Witnesses and Organisers

4. Hodně z našich svědků, kteří prošli zkouškou zůstává nečinných, protože se zdá, že je nikdo nezve.

Tady se podívejte online: jak pozvat svědka how to invite a witness

5. Také jsem zjistila, že někteří z lidí, kteří chodí do našich modlitebních skupin nečtou, nebo jen málo čtou poselství!! Mnoho z nich říká, že je toho příliš moc (dlouhé), jiní říkají, že je otevřou náhodně a čtou kousek tu a pak tam a tak dál. Víte, cítila bych se zahanbena… navrhuji, aby se v každé modlitební skupině někdo zeptal na tuto otázku každého, kdo tam je a poradil těm, kteří ještě poselství neznají, aby je četli a obdrželi milosti posvěcující a zářili před Ježíšem.

6. Jestli na tuto otázku řeknou, že poselství čtou, pak by jim měla být dodána odvaha, aby prošli těch 27 otázek, nahráli kazetu a stali tím, kdo vydává svědectví.

7. Víme, že pozvat takovou osobu ze zahraničí stojí peníze, a proto dnes navrhuji, aby lidé, kteří poselství čtou a znají je, přišli jako kandidáti k vydávání svědectví. Ostatní, kteří poselství znají, ale ne dost, by asi měli studovat poselství dostatečně a měli by se podívat ještě více na videozáznamy mých svědectví, aby se oni sami stali těmi, kdo svědčí ve své vlastní zemi. Tak nebude muset mnoho modlitebních skupin a organizátorů zvát někoho ze zahraničí, ale budou mít své vlastní osoby, které budou vydávat svědectví.

8. Zde budu smělá: POTŘEBUJI ASPOŇ 67 DALŠÍCH OSOB, KTERÉ BUDOU VYDÁVAT SVĚDĚCTVÍ. Byla jsem v 67 zemích, a proto doufám, že v každé z těchto zemí, které mě přijaly, bude aspoň jeden člověk, který vydá svědectví… máme velmi málo osob, které vydávají svědectví, a  jak už jsem řekla dřív, dokonce ani ty nejsou zvány. Musíme si vyhrnout rukávy a pracovat pro Krista! Musíme mnohem víc šířit Jeho poselství a dát lidem poznat tyto knihy.

9. Každý člověk, který je zapojen do nějaké práce pro TLIG, ale NEPATŘÍ do některé modlitební skupiny TLIG, by to měl znovu uvážit a do některé skupiny se přidat, nebo nějakou založit, jinak by byli pouze jako správci. Jestli o někom takovém víte, prosím vás, podpořte je, aby se do nějaké skupiny přidali, nebo ji založili.
3. Poté, co jsem zjistila, proč nebývá zván nikdo, aby svědčil jednou za měsíc, jak bylo navrženo, pochopila jsem, že to není jen otázka prvního kroku, ale také finančních prostředků. Co se stalo s mým návrhem o měsíčních sbírkách (i kdyby jeden dolar) do 'krabice od bot' od lidí, kteří jsou v modlitebních skupinách TLIG? Co se přihodilo organizátorům, kteří sami sebe jmenovali před několika lety? Proč už nikdo neprochází 27 otázek a nezkusí pak nahrát své svědectví, aby se mohl stát tím, kdo svědčí? (Kdyby toto chtěl kdokoli dělat, prosím, buďte v kontaktu s Otfriedem.) Nesmíme mít žádnou překážku, která by nám bránila vydávat svědectví.
Pro více informací, jak vydávat svědectví nebo organizovat setkání, podívejte se na Resources for Witnesses and Organisers

4. Hodně z našich svědků, kteří prošli zkouškou zůstává nečinných, protože se zdá, že je nikdo nezve.

Tady se podívejte online: jak pozvat svědka how to invite a witness

5. Také jsem zjistila, že někteří z lidí, kteří chodí do našich modlitebních skupin nečtou, nebo jen málo čtou poselství!! Mnoho z nich říká, že je toho příliš moc (dlouhé), jiní říkají, že je otevřou náhodně a čtou kousek tu a pak tam a tak dál. Víte, cítila bych se zahanbena… navrhuji, aby se v každé modlitební skupině někdo zeptal na tuto otázku každého, kdo tam je a poradil těm, kteří ještě poselství neznají, aby je četli a obdrželi milosti posvěcující a zářili před Ježíšem.

6. Jestli na tuto otázku řeknou, že poselství čtou, pak by jim měla být dodána odvaha, aby prošli těch 27 otázek, nahráli kazetu a stali tím, kdo vydává svědectví.

7. Víme, že pozvat takovou osobu ze zahraničí stojí peníze, a proto dnes navrhuji, aby lidé, kteří poselství čtou a znají je, přišli jako kandidáti k vydávání svědectví. Ostatní, kteří poselství znají, ale ne dost, by asi měli studovat poselství dostatečně a měli by se podívat ještě více na videozáznamy mých svědectví, aby se oni sami stali těmi, kdo svědčí ve své vlastní zemi. Tak nebude muset mnoho modlitebních skupin a organizátorů zvát někoho ze zahraničí, ale budou mít své vlastní osoby, které budou vydávat svědectví.

8. Zde budu smělá: POTŘEBUJI ASPOŇ 67 DALŠÍCH OSOB, KTERÉ BUDOU VYDÁVAT SVĚDĚCTVÍ. Byla jsem v 67 zemích, a proto doufám, že v každé z těchto zemí, které mě přijaly, bude aspoň jeden člověk, který vydá svědectví… máme velmi málo osob, které vydávají svědectví, a  jak už jsem řekla dřív, dokonce ani ty nejsou zvány. Musíme si vyhrnout rukávy a pracovat pro Krista! Musíme mnohem víc šířit Jeho poselství a dát lidem poznat tyto knihy.

9. Každý člověk, který je zapojen do nějaké práce pro TLIG, ale NEPATŘÍ do některé modlitební skupiny TLIG, by to měl znovu uvážit a do některé skupiny se přidat, nebo nějakou založit, jinak by byli pouze jako správci. Jestli o někom takovém víte, prosím vás, podpořte je, aby se do nějaké skupiny přidali, nebo ji založili.
Pro více informací, jak vydávat svědectví nebo organizovat setkání, podívejte se na Resources for Witnesses and Organisers
4. Hodně z našich svědků, kteří prošli zkouškou zůstává nečinných, protože se zdá, že je nikdo nezve.

Tady se podívejte online: jak pozvat svědka how to invite a witness

5. Také jsem zjistila, že někteří z lidí, kteří chodí do našich modlitebních skupin nečtou, nebo jen málo čtou poselství!! Mnoho z nich říká, že je toho příliš moc (dlouhé), jiní říkají, že je otevřou náhodně a čtou kousek tu a pak tam a tak dál. Víte, cítila bych se zahanbena… navrhuji, aby se v každé modlitební skupině někdo zeptal na tuto otázku každého, kdo tam je a poradil těm, kteří ještě poselství neznají, aby je četli a obdrželi milosti posvěcující a zářili před Ježíšem.

6. Jestli na tuto otázku řeknou, že poselství čtou, pak by jim měla být dodána odvaha, aby prošli těch 27 otázek, nahráli kazetu a stali tím, kdo vydává svědectví.

7. Víme, že pozvat takovou osobu ze zahraničí stojí peníze, a proto dnes navrhuji, aby lidé, kteří poselství čtou a znají je, přišli jako kandidáti k vydávání svědectví. Ostatní, kteří poselství znají, ale ne dost, by asi měli studovat poselství dostatečně a měli by se podívat ještě více na videozáznamy mých svědectví, aby se oni sami stali těmi, kdo svědčí ve své vlastní zemi. Tak nebude muset mnoho modlitebních skupin a organizátorů zvát někoho ze zahraničí, ale budou mít své vlastní osoby, které budou vydávat svědectví.

8. Zde budu smělá: POTŘEBUJI ASPOŇ 67 DALŠÍCH OSOB, KTERÉ BUDOU VYDÁVAT SVĚDĚCTVÍ. Byla jsem v 67 zemích, a proto doufám, že v každé z těchto zemí, které mě přijaly, bude aspoň jeden člověk, který vydá svědectví… máme velmi málo osob, které vydávají svědectví, a  jak už jsem řekla dřív, dokonce ani ty nejsou zvány. Musíme si vyhrnout rukávy a pracovat pro Krista! Musíme mnohem víc šířit Jeho poselství a dát lidem poznat tyto knihy.

9. Každý člověk, který je zapojen do nějaké práce pro TLIG, ale NEPATŘÍ do některé modlitební skupiny TLIG, by to měl znovu uvážit a do některé skupiny se přidat, nebo nějakou založit, jinak by byli pouze jako správci. Jestli o někom takovém víte, prosím vás, podpořte je, aby se do nějaké skupiny přidali, nebo ji založili.
4. Hodně z našich svědků, kteří prošli zkouškou zůstává nečinných, protože se zdá, že je nikdo nezve.
Tady se podívejte online: jak pozvat svědka how to invite a witness

5. Také jsem zjistila, že někteří z lidí, kteří chodí do našich modlitebních skupin nečtou, nebo jen málo čtou poselství!! Mnoho z nich říká, že je toho příliš moc (dlouhé), jiní říkají, že je otevřou náhodně a čtou kousek tu a pak tam a tak dál. Víte, cítila bych se zahanbena… navrhuji, aby se v každé modlitební skupině někdo zeptal na tuto otázku každého, kdo tam je a poradil těm, kteří ještě poselství neznají, aby je četli a obdrželi milosti posvěcující a zářili před Ježíšem.

6. Jestli na tuto otázku řeknou, že poselství čtou, pak by jim měla být dodána odvaha, aby prošli těch 27 otázek, nahráli kazetu a stali tím, kdo vydává svědectví.

7. Víme, že pozvat takovou osobu ze zahraničí stojí peníze, a proto dnes navrhuji, aby lidé, kteří poselství čtou a znají je, přišli jako kandidáti k vydávání svědectví. Ostatní, kteří poselství znají, ale ne dost, by asi měli studovat poselství dostatečně a měli by se podívat ještě více na videozáznamy mých svědectví, aby se oni sami stali těmi, kdo svědčí ve své vlastní zemi. Tak nebude muset mnoho modlitebních skupin a organizátorů zvát někoho ze zahraničí, ale budou mít své vlastní osoby, které budou vydávat svědectví.

8. Zde budu smělá: POTŘEBUJI ASPOŇ 67 DALŠÍCH OSOB, KTERÉ BUDOU VYDÁVAT SVĚDĚCTVÍ. Byla jsem v 67 zemích, a proto doufám, že v každé z těchto zemí, které mě přijaly, bude aspoň jeden člověk, který vydá svědectví… máme velmi málo osob, které vydávají svědectví, a  jak už jsem řekla dřív, dokonce ani ty nejsou zvány. Musíme si vyhrnout rukávy a pracovat pro Krista! Musíme mnohem víc šířit Jeho poselství a dát lidem poznat tyto knihy.

9. Každý člověk, který je zapojen do nějaké práce pro TLIG, ale NEPATŘÍ do některé modlitební skupiny TLIG, by to měl znovu uvážit a do některé skupiny se přidat, nebo nějakou založit, jinak by byli pouze jako správci. Jestli o někom takovém víte, prosím vás, podpořte je, aby se do nějaké skupiny přidali, nebo ji založili.
Tady se podívejte online: jak pozvat svědka how to invite a witness
5. Také jsem zjistila, že někteří z lidí, kteří chodí do našich modlitebních skupin nečtou, nebo jen málo čtou poselství!! Mnoho z nich říká, že je toho příliš moc (dlouhé), jiní říkají, že je otevřou náhodně a čtou kousek tu a pak tam a tak dál. Víte, cítila bych se zahanbena… navrhuji, aby se v každé modlitební skupině někdo zeptal na tuto otázku každého, kdo tam je a poradil těm, kteří ještě poselství neznají, aby je četli a obdrželi milosti posvěcující a zářili před Ježíšem.

6. Jestli na tuto otázku řeknou, že poselství čtou, pak by jim měla být dodána odvaha, aby prošli těch 27 otázek, nahráli kazetu a stali tím, kdo vydává svědectví.

7. Víme, že pozvat takovou osobu ze zahraničí stojí peníze, a proto dnes navrhuji, aby lidé, kteří poselství čtou a znají je, přišli jako kandidáti k vydávání svědectví. Ostatní, kteří poselství znají, ale ne dost, by asi měli studovat poselství dostatečně a měli by se podívat ještě více na videozáznamy mých svědectví, aby se oni sami stali těmi, kdo svědčí ve své vlastní zemi. Tak nebude muset mnoho modlitebních skupin a organizátorů zvát někoho ze zahraničí, ale budou mít své vlastní osoby, které budou vydávat svědectví.

8. Zde budu smělá: POTŘEBUJI ASPOŇ 67 DALŠÍCH OSOB, KTERÉ BUDOU VYDÁVAT SVĚDĚCTVÍ. Byla jsem v 67 zemích, a proto doufám, že v každé z těchto zemí, které mě přijaly, bude aspoň jeden člověk, který vydá svědectví… máme velmi málo osob, které vydávají svědectví, a  jak už jsem řekla dřív, dokonce ani ty nejsou zvány. Musíme si vyhrnout rukávy a pracovat pro Krista! Musíme mnohem víc šířit Jeho poselství a dát lidem poznat tyto knihy.

9. Každý člověk, který je zapojen do nějaké práce pro TLIG, ale NEPATŘÍ do některé modlitební skupiny TLIG, by to měl znovu uvážit a do některé skupiny se přidat, nebo nějakou založit, jinak by byli pouze jako správci. Jestli o někom takovém víte, prosím vás, podpořte je, aby se do nějaké skupiny přidali, nebo ji založili.
5. Také jsem zjistila, že někteří z lidí, kteří chodí do našich modlitebních skupin nečtou, nebo jen málo čtou poselství!! Mnoho z nich říká, že je toho příliš moc (dlouhé), jiní říkají, že je otevřou náhodně a čtou kousek tu a pak tam a tak dál. Víte, cítila bych se zahanbena… navrhuji, aby se v každé modlitební skupině někdo zeptal na tuto otázku každého, kdo tam je a poradil těm, kteří ještě poselství neznají, aby je četli a obdrželi milosti posvěcující a zářili před Ježíšem.
6. Jestli na tuto otázku řeknou, že poselství čtou, pak by jim měla být dodána odvaha, aby prošli těch 27 otázek, nahráli kazetu a stali tím, kdo vydává svědectví.

7. Víme, že pozvat takovou osobu ze zahraničí stojí peníze, a proto dnes navrhuji, aby lidé, kteří poselství čtou a znají je, přišli jako kandidáti k vydávání svědectví. Ostatní, kteří poselství znají, ale ne dost, by asi měli studovat poselství dostatečně a měli by se podívat ještě více na videozáznamy mých svědectví, aby se oni sami stali těmi, kdo svědčí ve své vlastní zemi. Tak nebude muset mnoho modlitebních skupin a organizátorů zvát někoho ze zahraničí, ale budou mít své vlastní osoby, které budou vydávat svědectví.

8. Zde budu smělá: POTŘEBUJI ASPOŇ 67 DALŠÍCH OSOB, KTERÉ BUDOU VYDÁVAT SVĚDĚCTVÍ. Byla jsem v 67 zemích, a proto doufám, že v každé z těchto zemí, které mě přijaly, bude aspoň jeden člověk, který vydá svědectví… máme velmi málo osob, které vydávají svědectví, a  jak už jsem řekla dřív, dokonce ani ty nejsou zvány. Musíme si vyhrnout rukávy a pracovat pro Krista! Musíme mnohem víc šířit Jeho poselství a dát lidem poznat tyto knihy.

9. Každý člověk, který je zapojen do nějaké práce pro TLIG, ale NEPATŘÍ do některé modlitební skupiny TLIG, by to měl znovu uvážit a do některé skupiny se přidat, nebo nějakou založit, jinak by byli pouze jako správci. Jestli o někom takovém víte, prosím vás, podpořte je, aby se do nějaké skupiny přidali, nebo ji založili.
6. Jestli na tuto otázku řeknou, že poselství čtou, pak by jim měla být dodána odvaha, aby prošli těch 27 otázek, nahráli kazetu a stali tím, kdo vydává svědectví.
7. Víme, že pozvat takovou osobu ze zahraničí stojí peníze, a proto dnes navrhuji, aby lidé, kteří poselství čtou a znají je, přišli jako kandidáti k vydávání svědectví. Ostatní, kteří poselství znají, ale ne dost, by asi měli studovat poselství dostatečně a měli by se podívat ještě více na videozáznamy mých svědectví, aby se oni sami stali těmi, kdo svědčí ve své vlastní zemi. Tak nebude muset mnoho modlitebních skupin a organizátorů zvát někoho ze zahraničí, ale budou mít své vlastní osoby, které budou vydávat svědectví.

8. Zde budu smělá: POTŘEBUJI ASPOŇ 67 DALŠÍCH OSOB, KTERÉ BUDOU VYDÁVAT SVĚDĚCTVÍ. Byla jsem v 67 zemích, a proto doufám, že v každé z těchto zemí, které mě přijaly, bude aspoň jeden člověk, který vydá svědectví… máme velmi málo osob, které vydávají svědectví, a  jak už jsem řekla dřív, dokonce ani ty nejsou zvány. Musíme si vyhrnout rukávy a pracovat pro Krista! Musíme mnohem víc šířit Jeho poselství a dát lidem poznat tyto knihy.

9. Každý člověk, který je zapojen do nějaké práce pro TLIG, ale NEPATŘÍ do některé modlitební skupiny TLIG, by to měl znovu uvážit a do některé skupiny se přidat, nebo nějakou založit, jinak by byli pouze jako správci. Jestli o někom takovém víte, prosím vás, podpořte je, aby se do nějaké skupiny přidali, nebo ji založili.
7. Víme, že pozvat takovou osobu ze zahraničí stojí peníze, a proto dnes navrhuji, aby lidé, kteří poselství čtou a znají je, přišli jako kandidáti k vydávání svědectví. Ostatní, kteří poselství znají, ale ne dost, by asi měli studovat poselství dostatečně a měli by se podívat ještě více na videozáznamy mých svědectví, aby se oni sami stali těmi, kdo svědčí ve své vlastní zemi. Tak nebude muset mnoho modlitebních skupin a organizátorů zvát někoho ze zahraničí, ale budou mít své vlastní osoby, které budou vydávat svědectví.
8. Zde budu smělá: POTŘEBUJI ASPOŇ 67 DALŠÍCH OSOB, KTERÉ BUDOU VYDÁVAT SVĚDĚCTVÍ. Byla jsem v 67 zemích, a proto doufám, že v každé z těchto zemí, které mě přijaly, bude aspoň jeden člověk, který vydá svědectví… máme velmi málo osob, které vydávají svědectví, a  jak už jsem řekla dřív, dokonce ani ty nejsou zvány. Musíme si vyhrnout rukávy a pracovat pro Krista! Musíme mnohem víc šířit Jeho poselství a dát lidem poznat tyto knihy.

9. Každý člověk, který je zapojen do nějaké práce pro TLIG, ale NEPATŘÍ do některé modlitební skupiny TLIG, by to měl znovu uvážit a do některé skupiny se přidat, nebo nějakou založit, jinak by byli pouze jako správci. Jestli o někom takovém víte, prosím vás, podpořte je, aby se do nějaké skupiny přidali, nebo ji založili.
8. Zde budu smělá: POTŘEBUJI ASPOŇ 67 DALŠÍCH OSOB, KTERÉ BUDOU VYDÁVAT SVĚDĚCTVÍ. Byla jsem v 67 zemích, a proto doufám, že v každé z těchto zemí, které mě přijaly, bude aspoň jeden člověk, který vydá svědectví… máme velmi málo osob, které vydávají svědectví, a  jak už jsem řekla dřív, dokonce ani ty nejsou zvány. Musíme si vyhrnout rukávy a pracovat pro Krista! Musíme mnohem víc šířit Jeho poselství a dát lidem poznat tyto knihy.
9. Každý člověk, který je zapojen do nějaké práce pro TLIG, ale NEPATŘÍ do některé modlitební skupiny TLIG, by to měl znovu uvážit a do některé skupiny se přidat, nebo nějakou založit, jinak by byli pouze jako správci. Jestli o někom takovém víte, prosím vás, podpořte je, aby se do nějaké skupiny přidali, nebo ji založili.
9. Každý člověk, který je zapojen do nějaké práce pro TLIG, ale NEPATŘÍ do některé modlitební skupiny TLIG, by to měl znovu uvážit a do některé skupiny se přidat, nebo nějakou založit, jinak by byli pouze jako správci. Jestli o někom takovém víte, prosím vás, podpořte je, aby se do nějaké skupiny přidali, nebo ji založili.
Chci také zmínit, že jsem rozdělila USA na 6 částí, navzdory zbytečným potížím, které mi stály v cestě. Všichni jsou spojeni se svou Asociací. Nazývají se pobočkami, nebo oblastmi. Pro každou část jsem vybrala zodpovědné lidi, kteří budou projednávat evangelizace a podporovat modlitební skupiny v jejich oblasti. Až doposud si vedou dobře, takže se nejspíš tok šíření poselství v USA rozproudí lépe. Lidé, kteří jsou pro tyto oblasti zodpovědní, by měli pravidelně informovat bratra Otfrieda evangelization@tlig.org a Zigmase Kungyse tlig-northwest@clearwire.net o své evangelizaci a také by měli informovat tým pro modlitební skupiny, když vznikne nová modlitební skupina! Tento tým by na to měl dávat pozor. Tým pro modlitební skupiny by už měl mít seznam existujících modlitebních skupin na celém světě. Tu a tam by měli napsat články buď do našeho zpravodaje (newsletter) nebo na naše webové stránky, aby připomněli lidem, že mají oznámit když vznikne nová modlitební skupina. Je úplnou samozřejmostí, že VŠECHNY webové stránky TLIG by měly vědět o těchto věcech.

Chci vám také oznámit, že po mé cestě v Kanadě jsem tam ustavila ten samý systém jako v USA. Rozdělila jsem Kanadu na 7 oblastí. Toula zná rozložení jednotlivých regionů a zná lidi, kteří by měli být zodpovědní, když se budou zřizovat nové modlitební skupiny a když se začne s programem evangelizace. Máme mnoho nových dobrovolníků. Dala jsem informace Markovi Jordanovi v několika bodech, což jsou pokyny jak evangelizovat ty dvě rozlehlé země, ale věřím, že každá země by měla také mít tyto pokyny, které jsem dala Markovi Jordanovi. Prosím řekněte mu, ať vám pošle tyto pokyny i vše, co se očekává, že se bude dělat k šíření TLIG.

Prosím podívejte se online na evangelization and regionalizing guidelines, na které Vassula odkazuje.

Před námi jsou těžké dny. Nesmíme ztrácet čas k evangelizaci. Církev vás potřebuje a ještě víc než kdy dřív potřebuje poselství našeho Pána.

Prosím začněte okamžitě tuto práci s požehnáním našeho Pána.

V Kristu
Chci také zmínit, že jsem rozdělila USA na 6 částí, navzdory zbytečným potížím, které mi stály v cestě. Všichni jsou spojeni se svou Asociací. Nazývají se pobočkami, nebo oblastmi. Pro každou část jsem vybrala zodpovědné lidi, kteří budou projednávat evangelizace a podporovat modlitební skupiny v jejich oblasti. Až doposud si vedou dobře, takže se nejspíš tok šíření poselství v USA rozproudí lépe. Lidé, kteří jsou pro tyto oblasti zodpovědní, by měli pravidelně informovat bratra Otfrieda evangelization@tlig.org a Zigmase Kungyse tlig-northwest@clearwire.net o své evangelizaci a také by měli informovat tým pro modlitební skupiny, když vznikne nová modlitební skupina! Tento tým by na to měl dávat pozor. Tým pro modlitební skupiny by už měl mít seznam existujících modlitebních skupin na celém světě. Tu a tam by měli napsat články buď do našeho zpravodaje (newsletter) nebo na naše webové stránky, aby připomněli lidem, že mají oznámit když vznikne nová modlitební skupina. Je úplnou samozřejmostí, že VŠECHNY webové stránky TLIG by měly vědět o těchto věcech.
Chci vám také oznámit, že po mé cestě v Kanadě jsem tam ustavila ten samý systém jako v USA. Rozdělila jsem Kanadu na 7 oblastí. Toula zná rozložení jednotlivých regionů a zná lidi, kteří by měli být zodpovědní, když se budou zřizovat nové modlitební skupiny a když se začne s programem evangelizace. Máme mnoho nových dobrovolníků. Dala jsem informace Markovi Jordanovi v několika bodech, což jsou pokyny jak evangelizovat ty dvě rozlehlé země, ale věřím, že každá země by měla také mít tyto pokyny, které jsem dala Markovi Jordanovi. Prosím řekněte mu, ať vám pošle tyto pokyny i vše, co se očekává, že se bude dělat k šíření TLIG.

Prosím podívejte se online na evangelization and regionalizing guidelines, na které Vassula odkazuje.

Před námi jsou těžké dny. Nesmíme ztrácet čas k evangelizaci. Církev vás potřebuje a ještě víc než kdy dřív potřebuje poselství našeho Pána.

Prosím začněte okamžitě tuto práci s požehnáním našeho Pána.

V Kristu
Chci vám také oznámit, že po mé cestě v Kanadě jsem tam ustavila ten samý systém jako v USA. Rozdělila jsem Kanadu na 7 oblastí. Toula zná rozložení jednotlivých regionů a zná lidi, kteří by měli být zodpovědní, když se budou zřizovat nové modlitební skupiny a když se začne s programem evangelizace. Máme mnoho nových dobrovolníků. Dala jsem informace Markovi Jordanovi v několika bodech, což jsou pokyny jak evangelizovat ty dvě rozlehlé země, ale věřím, že každá země by měla také mít tyto pokyny, které jsem dala Markovi Jordanovi. Prosím řekněte mu, ať vám pošle tyto pokyny i vše, co se očekává, že se bude dělat k šíření TLIG.
Prosím podívejte se online na evangelization and regionalizing guidelines, na které Vassula odkazuje.

Před námi jsou těžké dny. Nesmíme ztrácet čas k evangelizaci. Církev vás potřebuje a ještě víc než kdy dřív potřebuje poselství našeho Pána.

Prosím začněte okamžitě tuto práci s požehnáním našeho Pána.

V Kristu
Prosím podívejte se online na evangelization and regionalizing guidelines, na které Vassula odkazuje.
Před námi jsou těžké dny. Nesmíme ztrácet čas k evangelizaci. Církev vás potřebuje a ještě víc než kdy dřív potřebuje poselství našeho Pána.

Prosím začněte okamžitě tuto práci s požehnáním našeho Pána.

V Kristu
Před námi jsou těžké dny. Nesmíme ztrácet čas k evangelizaci. Církev vás potřebuje a ještě víc než kdy dřív potřebuje poselství našeho Pána.
Prosím začněte okamžitě tuto práci s požehnáním našeho Pána.

V Kristu
Prosím začněte okamžitě tuto práci s požehnáním našeho Pána.
V Kristu
V Kristu
7. prosince 2006
Letter from Vassula on Evangelization and Prayer Groups
Written on Dec 7, 2006 to all the readers of TLIG that are working to spread the Messages

  1. Find out and list alphabetically all 67 countries I went to.

See the list of countries that Vassula has witnessed in

  1. Find out where and how many prayer groups are in the 67 countries through our prayer team. This is the task of the prayer group; so this team should try and find out please the whereabouts of all the prayer groups and if some have closed down and if others were created, also if an Association is existing in their country as well.

See list of Associations and Country Contacts
If someone would like to register their Association or be listed as a country contact, please send and email to:
If you would like to register your prayer groups, please send an email to the Prayer Groups Team:

  1. After discovering why witnesses are not being invited, on a monthly basis as proposed, I understood that it is a question of not only initiative, but also of funds. What happened to my suggestion of a monthly donation (even a dollar) in a "shoe box" from people who are in the TLIG prayer groups? What happened to the Organizers who named themselves a few years back? Why is not anyone anymore going through the 27 questions and pass the test with a tape as well to become a witness? (If anyone wants to do this, he will have to be in contact please with Otfried.) We must not have any block that would prevent us from bringing in witnesses.

For more information on becoming a witness or to organize a meeting, refer online to Resources for Witnesses and Organisers

  1. A lot of our witnesses who had passed the test remain idle because no one seems to invite them.

Refer online for how to invite a witness

  1. I also discovered that some of the people who follow our prayer groups do not read or hardly read the messages!! A lot of them say it is too much (long) others say they open at random and read here and there and so on. You know what, I would feel ashamed... I suggest that in each prayer group someone asks that question to each one who is there and advises those who do not yet know the messages to read and obtain sanctifying graces and bloom in front of Jesus.
  1. If they say they read when this question would be asked, they should then be encouraged to pass the 27 questions and do a tape and become a witness.
  1. We know that to bring a witness in from abroad costs money and that is why today I am proposing that people who read the messages and know them come as candidates to witness. Others, who know the messages but not enough, perhaps should study the messages enough and see more videos of my witnessing to become a witness themselves in their own country. In this manner many of the prayer groups and organizers would not need to bring someone from abroad but have their own witnesses.
  1. Here I will be daring: I NEED AT LEAST 67 MORE WITNESSES. I have been in 67 countries, and this is why I hope that in each of these countries who received me they would have their witnesses...we have very few witnesses who as I said before, are not invited either. We need to roll up our sleeves and work for Christ! We need to spread a lot more His messages and let people know of the books.
  1. Any person who is involved in some work of TLIG but DOES NOT BELONG to a TLIG prayer group should reconsider and join one or create one, otherwise they would be resembling only as administrators. If you know of anyone like this, please encourage them to join a prayer group, or create one.

To find a prayer group near you, contact your country contact or association or send an email to the prayer groups team ( )
Please refer online for the evangelization and regionalizing guidelines that Vassula is referring to.
Dec 7, 2006

 

 

 

 

    - viz seznam zemí, kde se svědectví konala 

 

Abyste našli modlitební skupinu ve vašem okolí, napište kontaktní osobě vaší země nebo asociaci, nebo prayergroups@tlig.org.

Vassula

Dear friends of TLIG,

As we are arriving at the end of this year I would like to take up once more the subject of Evangelization and Prayer groups.

By reading the reports coming in to Otfried, one could tell from what he receives that there are not many countries that follow what I had proposed to them through what Jesus made me understand He wants, but invariably we keep receiving from the same countries and by the same people their reports (which are good) but not from all the 67 countries that I witnessed in!

Many countries have never responded at all! In fact, many of TLIG people who always never miss any of our pilgrimages do not respond to emails, but oblige people to send reminders after reminders which, in my point of view, shows a lack of courtesy, and also shows a certain indifference and disrespect. How then do we expect to make any progress?

To start with, what TLIG needs to follow now are the following points:

 

I want to mention too that I have parted the USA in 6 parts despite the unnecessary difficulties that were put in my way. They are all linked to their Association. They are called Chapters, or Regions. I have selected responsible people for each section who will deal to evangelize and to promote prayer groups in their specific region. So far they are doing well and eventually the flow of the messages in the USA will become better. In these new regions the people who are responsible should always inform regularly Brother Otfried ( ) and Zigmas Kungys ( ) of their evangelization and also the prayer group team when they open a new prayer group! This team should be aware of it. The prayer group team ( ) should have by now a list of the existing prayer groups that are around the world. Now and then they should write articles either in our newsletter or in our website reminding people to announce any new prayer group that comes around. It goes without saying that ALL websites of TLIG should know about these things.

I also want to let people know that after my passage in Canada I have done the same system as the USA. I have parted Canada into 7 regions. Toula knows the map of the regions and knows the people who would be responsible to create prayer groups and to start the program of evangelizing . We have many new volunteers. I have informed Mark Jordan of several points which are guidelines of how to evangelize those two vast countries, but I believe that each country should have those guidelines as well that I gave to Mark Jordan. Please ask him to send you those guidelines and what is expected to do to promote TLIG.

 

Ahead of us lie difficult days,; we need not waste time to evangelize. The Church needs you and needs more than ever the messages of our Lord.

Please start immediately this work with the blessings of our Lord.

In Christ,

Vassula

See also compiled information for witnesses and organizers.