ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/mission/evangelise/info/27q/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Misie » Evangelizace » Jak se nyní zapojit » 27 otázek »

 

27 otázek

Jste připraveni vydávat svědectví o poselstvích Opravdového života v Bohu? Následující otázky jsou přípravou pro každého kdo by chtěl vydávat svědectví ve vaši zemi. Otázky byly vytvořeny Vassulou z Ježíšova vnuknut. Odpovědi k těmto otázkám zahrnují, více či méně všechno co by jste měli vědět, aby vaše svědectví bylo pravdivé

Ježíš říká... Nařídil jsem ti mluvit v Mém Jménu a hlásat beze strachu a jasně všechno, co tě učím. Zapálil jsem tvou duši, aby šla kupředu a svědčila s nadšením, zapalujíc další srdce, aby Mě poznala. (6. října 1999)

 

 1. Jaký první krok my musíme udělat, aby Duch Svatý mohl naplnit naši duši Svým světlem?

 2. Co je největší ctnost ze všech?
 3. Mnoho duší je dnes vyprahlých jako poušť, jak by tedy měla vypadat proměna, aby duše chválila Boha?

 4. Co jsou ty dva kroky, které máme udělat, které nás Otec učil na začátku, jak se k Němu přiblížit tak, že se zvedne ze Svého Trůnu, odloží Svoji korunu a poběží k nám?

 5. Jak popisuje Ježíš Otce? Jen několik slov je potřeba.

 6. Jak jsme popisováni Bohem jako pocházející od Otce?

 7. Co je to, co od nás žádá Otec nade vším?

 8. Co je Vůle Otce?

 9. Co znamená termín "jít s Bohem"?

 10. Co je největší služba, jakou můžeme Bohu prokázat?

 11. Co to je modlitba bez přestání?

 12. Jaký je význam slov "Opravdový život v Bohu"?

 13. Můžete vysvětlit, co znamená modlitba srdcem?

 14. Můžete vysvětlit, co znamená rovnost lásky, když Ježíš od nás žádá rovnost lásky?

 15. Co znamená být "bohy v účastenství"?

 16. Můžeme být zbožštěni nebo zbožšťováni, když jsme stále zde na zemi?

 17. Co musíme udělat, abychom byli zbožštěni nebo zbožšťováni?

 18. Co znamená termín "vládnout s Bohem" a může někdo, stále ještě na zemi, vládnout s Bohem?

 19. Můžete vysvětlit, co znamenají druhé letnice?

 20. Můžete vysvětlit význam pojmů Nové Nebe a Nová Země a také Nový Jeruzalém?

 21. Ježíš mluví o pokladech Svého Nejsvětějšího Srdce, co je tím největším pokladem, který člověk může získat od Boha? V poselstvích mluví o více, ale jeden je největší.

 22. Vyberte 5 bodů, které jsou nám dány o popisu Ducha Svatého nebo o Jeho působení v nás a v Církvi.

 23. Co pro vás představuje Kříž? Ježíš to popisuje.

 24. Ježíš mluví o dvou klíčích, které sjednotí Církev. Které dva klíče to jsou?

 25. Co je jednota, kterou Ježíš opakuje ve svých poselstvích? Co je jednota pro vás?

 26. Uveďte pět bodů, jak Ježíš popisuje naši Svatou Matku.

 

Pokusili jste se sami odpovědět? Nyní můžete porovnat své odpovědi s Vassulinými. Vassuliny odpovědi najdete zde