ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/messages/alpha/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Poselství » Abecední seznam »

 

Abecední řazení

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

 • A teď tě pojmenuji podle Svého Utrpení - Vassula Ježíšova Utrpení
 • Abba
 • Ábel je Má setba
 • Aby všichni byli jedno
 • Abych tě udržel naživu, dal jsem ti jíst Své Tělo a pít Svou Krev
 • Abyste se sjednotili, musíte se všichni sklonit
 • Abyste se sjednotili, všichni se musíte sklonit
 • Adoruj Mne ve ztišení
  Slyš Mou svatební píseň
 • Ale vždy se ke Mně vrať
 • Amen
 • Amen se blíží, aby pročišťoval Stravujícím Ohněm každé plemeno
 • Ať je Mé Rámě vaším Útočištěm, Mé Svaté Srdce vaším Domovem
 • Ať je Mé Slovo tvou lampou
  Udělejte si útočiště v Našich Srdcích
 • Ať jsou tvé modlitby jako advokát, který brání tvou generaci
 • Ať Má Mana naplní vaše ústa
 • Ať Mé tvorstvo pozná Mou Velkou Lásku
 • Ať Mi Můj Nebeský Dvůr připraví Cestu
  Před sebou k vám posílám Svou Matku
 • Ať nic nestojí mezi tebou a Mnou
 • Ať slyším tvůj hlas dřív, než se setmí
 • Ať tě žádný člověk neutlačuje
  Sjednoť Můj lid v jedno srdce
 • Ať tvá celá bytost pronikne do Mne
 • Ať tvé srdce jásá v Mé Přítomnosti
 • Ať vaše modlitby dosáhnou nebe
  Buď Mým Nebem
 • Ať zmizí všechno, co jsi ty, přijetím všeho, co jsem Já
 • A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z