ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/messages/alpha/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Poselství » Abecední seznam »

 

Abecední řazení

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

 • A teď tě pojmenuji podle Svého Utrpení - Vassula Ježíšova Utrpení
 • Abba
 • Ábel je Má setba
 • Aby všichni byli jedno
 • Abych tě udržel naživu, dal jsem ti jíst Své Tělo a pít Svou Krev
 • Abyste se sjednotili, musíte se všichni sklonit
 • Abyste se sjednotili, musíte se všichni sklonit
  Pros v Mém Jménu
 • Adoruj Mě v mlčení
 • Ale vždy se vrať ke Mně
 • Amen
 • Amen se blíží, aby pročišťoval Stravujícím Ohněm každé plemeno
 • Ať je Mé Slovo tvou Lampou - Udělejte si z Našich Srdcí útočiště
 • Ať jsou tvé modlitby jako advokát, který brání tvou generaci
 • Ať Má Mana naplní vaše ústa
 • Ať Mé tvorstvo pozná Mou Velkou Lásku
 • Ať Mi Můj Nebeský Dvůr připraví Cestu
  Posílám vám před Sebou Svou Matku
 • Ať nic nestojí mezi Mnou a tebou
 • Ať se Mé Oči obrátí kamkoli, vidí zradu
 • Ať slyším tvůj hlas dříve, než nastane noc
 • Ať tě žádný člověk neutlačuje
  Sjednoť Můj lid v jedno srdce
 • Ať to, co tě krášlí, vychází zevnitř
 • Ať tvá celá bytost pronikne do Mě
 • Ať tvé srdce jásá v Mé Přítomnosti
 • Ať vaše modlitby dosáhnou nebe - Buď Mým Nebem
 • Ať zmizí všechno, co jsi ty, vstřebáním všeho, co jsem Já
 • A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z