ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/messages/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Poselství »

 

Přečtěte si poselství.

Podívejte se také na Vassulin Úvod k poselstvím

Při čtení poselství si můžete začít 1. dílem nebo Setkáním s andělem Danielem, pokračujte v četbě postupně, jak poselství přicházela, abyste se vnořili do Boží lásky k vám. Pokud budete číst od začátku, porozumíte, že vás Bůh volá, abyste s Ním vstoupili do důvěrného vztahu.

Četbou poselství člověk porozumí mnohem více Písmu Svatému. Dosvědčují to mnozí laici i kněží. Pokud čtete poselství od začátku do konce, přinesou vám hlubší porozumění Písmu, které bychom měli číst každý den. Četbou poselství pokročíte ve svém duchovním růstu a poroste i vaše láska k Bohu.

Ježíš mě žádal, abych vám řekla, že jméno Vassula máte nahradit svým vlastním jménem. Uslyšíte Ho, jak k vám mluví, znovu oživuje vaši duši, aby se otevřela, začala toužit a dýchat v Jeho Slávě. Bůh vás velmi jemně vtáhne do Svého Srdce, takže už více nebudete patřit sobě, ale Tomu Jedinému, kdo vás povede do jednoty s Jejich Jednotou (Nejsvětější Trojice)


Vassula