ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/interreligious/goldaward/www.tlig.org/cs/interreligious/goldaward/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Mezináboženský dialog » Udělení Světové ceny za mír (r. 2003) »

 

Vassula přijímá Ocenění za práci pro mír (the Peace Gold Award 2003)

Vassula byla osobně pozvána ctihodným Suddhanandou Mahathero, prezidentem Bangladesh Bouddha Kristi Prachar Sangha, aby převzala pro tento rok "zlatou cenu míru Atisha Dipankar&Visuddhananda", při příležitosti 94. narozenin prezidenta a zakladatele budhistického chrámu. Slavnost udělení Zlaté ceny míru 2003 se konala v neděli, 23. února.

Předávání bylo svěřeno Nejctihodnějšímu Suddhananda Mahatherovi - který se zúčastnil mezináboženské pouti Opravdového života v Bohu, v říjnu minulého roku v Egyptě a byl do funkce ustanoven Reverendem Michael Rozario, katolickým arcibiskupem v Bangladéši. Mezi významnými pozvanými hosty tohoto večera byli sekretář apoštolské nunciatury v DhaceProf. Dr. Kazi Nazrul Islam z katedry filozofie na Univerzitě v Dhace, Prof. Ranjit Kumar Chakraborty, rektor Ashalata univerzity v Chittagong a mnoho dalších zástupců 4 hlavních vyznání (křesťanů, muslimů, budhistů a hinduistů), ale také zástupci různých ambasád, intelektuálové a lidé z byznysu.

Vassula byla nominována pro udělení této ceny budhistickými mnichy, jakožto význačná osobnost zasazující se o mezináboženskou harmonii a podporující mír ve světě mezi všemi lidmi a různými vyznáními. Její promluva na téma mezináboženského dialogu byla ceněným pokladem, síla modlitby a důležitost zachování míru a úsilí o dobro jakožto nezbytné důkazy naší víry zanechaly každého v sále němým, hltajícím každé její slovo. Zcela pohnut její promluvou, profesor katedry filozofie v Dhace, Dr. Kazi Nazrul Islam, zorganizoval na středu 26. února návštěvu Vassuly na univerzitní půdě v Dhace, kde přednesla svou řeč za laskavé asistence profesora Joseph O'Connella na katedře světového náboženství.