ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/interreligious/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Mezináboženský dialog »

 

Vítejte v části věnované mezináboženskému dialogu.


"Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř." (Jn 10:16)

Pane, modlím se tak, 
jako Ty ses modlil: 
kéž jsme všichni jedno, 
jako Otec je v Tobě a Ty jsi v Něm, 
aby zbytek světa uvěřil, že Otec Tě poslal. 
O to se také modlím: 
za ovce, které nejsou ve Tvém Stádě, 
aby i ony naslouchaly Tvému Hlasu. 
Modlím se za muslimy, židy 
a ostatní, aby Tě od této chvíle 
milovali navždycky. 
Amen.