ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/churchunity/www.tlig.org/cs/churchunity/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Jednota církve »

 

Vítejte! V této části najdete témata týkající se JEDNOTY CÍRKVE.


"Aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal." (Jan 17, 21)

Pravoslavní! Katolíci! Protestanté! Všichni Mi náležíte! Jste všichni Jedno v Mých Očích. Já nedělám žádné rozdíly...

Má Vassulo, nakresli tři železné tyče s hlavicemi


představují Římské katolíky, Pravoslavné a protestanty, chci, aby se sklonili a sjednotili, ale tyto železné tyče jsou tak moc tvrdé a nemohou se samy sklonit. Tak k nim budu muset přijít s Mým Ohněm a silou Mého Plamene je roztavit, aby změkly a mohly se klonit, a být spojeny v jednu železnou tyč. A Má Sláva naplní celou zemi

Poselství z 27. října 1987