ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/churchunity/dates/further/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Jednota církve » Jednotné datum slavení Velikonoc » Další zpráva (2001) »

 

Další zpráva ( 2001)

Dr. Tom Best, výkonný tajemník pro víru a komise ustanovena Světovou radou církví (WCC ) , představili iniciativu, zahájenou v roce 1997 Radou církví na Blízkém východě a WCC , k umožnění slavení Velikonoc všemi církvemi společně každý rok.

Na schůzce konané ve městě Aleppo v Sýrii v březnu 1997 se představitelé hlavních světových křesťanských tradic shodli na tom, co WCC popsala jako " geniální návrh na vytvoření společného datumu Velikonoc. "

Tato iniciativa byla vřele vítána mnoha církvemi po celém světě, i když se naděje, že by mohl tento rok znamenat konec rozděleného data, ukázala jako nereálná.

Dr. Best uvedl , že návrh z Aleppa se snažil , aby se zabránilo " střetu kalendářů " tím, že by se nadále používal Nicejský vzorec pro určení data Velikonoc , založený svými výpočty na nejlepších dostupných astronomických údajích, přičemž by byl brán jako referenční bod poledník Jeruzaléma.

Rozdíly týkající se datumu Velikonocbyly už na začátku křesťanství . V současné době západní církve počítají datum Velikonoc pomocí gregoriánského kalendáře , který byl zaveden v roce 1582, a který je nyní standardním kalendářem na celém světě, zatímco většina pravoslavných církví , včetně Ruské církve , zachovává pro výpočet data Velikonoc starší juliánský kalendář.

Podle Dr. Besta asi 25 církví odeslalo kladné reakce na návrh WCC v Aleppu , i když první odpověď od ( ortodoxní) Řecké církve byla negativní . Poukázal na to , že některé mezinárodní orgány, včetně křesťanské konference biskupů anglikánské církve v Lambeth , vatikánské Papežské rady pro jednotu křesťanů, Konference evropských církví a Světové Luteránské federace vyjádřila silný zájem o tento plán .

Na otázku ohledně vyhlídek návrhu z Aleppa , Dr. Best řekl, že " reakce je dosud velmi kladné. Chápeme , že pravoslavné církve mají zvláštní obtíže s návrhem - tradice používání juliánského kalendáře k určení datumu Velikonoc je hluboce zakořeněná v pravoslavné církvi a chápeme, že by pro ně bylo obtížné , učinit náhlou změnu . "

Nicméně, dodal , pravoslavné církve samy předvídaly návrh z Aleppo na setkání v Chambesy ve Švýcarsku v roce 1977 , a návrh z Aleppa reagoval na mnoho pravoslavných postojů.

Dva přední ortodoxní subjekty, Konstantinopolský Patriarchát a Moskevský , informovaly WCC , že studují návrh, který byl též uvítán další ortodoxním spojeným zastupitelstvím v Severní Americe. Zatím co vrchní představitel ruské pravoslavné církve, Metropolita Smolenska a Kaliningradu Kirill , který stojí v čele moskevského patriarchátu v oddělení vnějších vztahů , vyzval západní církve reformě své náboženských kalendářů a počítali datum Velikonoc pomocí systému Julian . Pravoslavné církve v Austrálii předložili na WCC podobné řešení.

Na otázku, jaké jsou nyní vyhlídky , vzhledem k tomu , že dohody nebylo dosaženo při letošním setkání v Aleppu, jak jsme doufali, Dr. Best říká, že jednou z možnosti je, že by plány na společné datum Velikonoc byly prozkoumány církvemi na regionální úrovni - například na Středním východě , kde je rozdělení slavení Velikonoc obzvláště viditelné, což bylo vlastně navrženo na setkání v Aleppu.

Zdůraznil také , že " byli jsme obdarováni - naštěstí - tím, že v několika příštích letech Velikonoce často připadají na stejné datum." V roce 2004 , 2007, 2010, 2011, 2014 a 2017 se data shodují .

"Doufáme, že se lidé připojí ke společnému slavení Velikonoc," řekl Dr. Best . " Žádáme církve, aby se zaměřili na roky, kdy se budou slavit Velikonoce společně, s důrazem na to, že se jedná o znamení naší jednoty. Doufáme, že si budeme stále více uvědomovat, že společná oslava Velikonoc by měla být pravidlem, nikoli výjimkou . "