ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/bethmyriam/world/wheels/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Beth Myriam » Domy Beth Myriam po celém světě » Filipíny “Na Kolech” »

 

Beth Myriam - Filipíny

 


Beth Myriam "Na Kolech", Hora Province

Vassula s pomocníky v Beth Myriam během své návštěvy v listopadu 2005

 

Stručný přehled

Cestování do vzdálenějších domorodých vesnic na kopcovitém severu Filipín, jídlo, oblečení a bezplatná lékařská péče jsou nabízeny vesničanům a vytváří se modlitební skupiny OŽVB. Jednou týdně je přivezeno 250 jídel do 8 chudých vesnic a do místního vězení. Skrze práci Tuaových dobrovolníků tohoto Beth Myriam, Pán ustavil vinice Opravdový život v Bohu (modlitební skupiny) v Obecním vězení a v 8 rozmetaných vesnicích, kde žijí ti nejchudší z nejchudších. Protože se tam denně potulují a sytí tyto vesnice obojím chlebem pro tělo i duši jednou týdně, nazvali svou práci „Beth Myriam na kolečkách“. Někdy během období tajfunů, když spadnou mosty, musí dobrovolníci přejet řeku na lodích, aby se dostali do některých vesnic. 

Potěšená Vassula je povzbuzovala, aby pokračovali v následování Božího volání ke čtení, rozjímání a žití poselství, aby se tak Beth Myriam stal ovocem toho, co se v poselstvích Opravdového života v Bohu naučili. Také si jednou udělala na chvilku přestávku na prostý osobní rozhovor s jednotlivci, zvláště mezi nejchudšími. 

Jednou týdně Beth Myriam "na kolech"navštěvuje vězení, kde rozdává jídlo a vede zde modlitební skupinu TLIG.

 

Vassula se setkává s dětmi z vesnice Capusian

 

Rozloučení s dětmi z vesnice Barancuag 

 

Kontakt

Místo: Cagayan Valley, Philippines
Email:
Zodpovědná osoba: Dr. German and Josie de Laza, Teresa Escorpiso