ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/bethmyriam/world/tokyo/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Beth Myriam » Domy Beth Myriam po celém světě » Japonsko, Tokyo »

 

Beth Myriam - Japonsko

 


BM Tokyo

Stručný přehled

V listopadu 2005 se Vassula při své návštěvě Japonska zeptala: "Proč tu v Japonsku není Beth Myriam? Začít je snadné, můžete zkusit dávat jídlo jen několika málo lidem, to je naprosto vpořádku". To přesně Satoru a jeho manželka Jacqueline udělali. Šli do ulic Tokya a společně s dobrovolníky z modlitební skupiny Opravdového života v Bohu našli hodně bezdomovců, kteří žili v parcích této spěchající metropole. Začali jim přinášet jídlo jednot týdně. Na kmen stromu zavěsili ikonu Panny Marie a v parku rozložili stoly a začali sytit bezdomovce.

Na začátku rozdávali tito 4 dobrovolníci jídlo jen několika lidem, nebylo jich ani deset. Po mnoha úskalích a zvratech se Beth Myriam Boží milostí rozrostla. V roce 2010 už měli více než 20 dobrovolníků a nasytili přes 200 lidí ve velkém sále farnosti Sv. Ignáce v Yotsuya, centru Tokia. Ve spolupráci s farností rozdávají také oblečení, obuv, léky a spolupracují se sociálním pracovníkem ve farnosti. O loňských vánocích uspořádali oslavu se slavnostním jídlem a dárky. Psaly o tom i Katolické noviny v Japonsku.

Rozdávání dárků chudým (vlevo - Satoru, vpravo - P. Domenico Vitali, farář ve farnosti sv. Ignáce

 

Článek o sociálním poradenství (vpravo) a o vánoční oslavě v prosinci 2009(vlevo dole).

 

Díky poradenství se asi 50 lidem podařilo opustit život na ulici. Dobrovolníci se také pokouší evangelizovat, protože Japonsko je budhistická země a nikdo tu křesťanství nezná. Lidé ani nevědí, že Panna Maria je Ježíšova matka, ani kdo je Sv. Jan. Otec Heinrich Jokiel S.J., duchovní rádce Opravdového života v Bohu v Japonsku, často hovoří s chudými lidmi. Satoru učí chudé modlit se před jídlem. Po jídle čte z poselství a zve je ke společné modlitbě sv. růžence. Potom se několika z nich stalo, že začli s radostí věřit.

Prosba o požehnání a Zdrávas před jídlem

 

Dva dobrovolníci z řad chudých, jeden umí vařit. Polovinu dobrovolníků tvoří bývalí bezdomovci.

 

Ryže s kari je jedním z nejoblíbenějších jídel v Japonsku

 

U oběda

 

Většina chudých jsou muži, je tu několik žen, ale na ulicích Tokia nejsou žádné děti.

Kontakt

Tokyo, Japan
Zodpovědní:Satoru & Jacqueline Sugawara