ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/bethmyriam/world/mendoza/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Beth Myriam » Domy Beth Myriam po celém světě » Argentina, Mendoza »

 

Beth Myriam v Argentíně

 


 

Beth Myriam v Mendoze

Nová Beth Myriam, Mendoza

 

Krátké shrnutí

Tato Beth Myriam, první v Argentině, začala v Juanitině vlastním domě, kde její manžel Carlos a její tři náctileté dcery pomáhali obsluhovat a sytit původně asi 40 dětí z okolí. Nechaly je vykoupat, protože mnoho z těch dětí žilo ve slamech, kde není ani voda. Chudých v té oblasti je velké množství, asi polovina populace Argentiny žije ve velké chudobě.

Mezi učením se podávalo jídlo.

 

Kurzy šití

Od května 2006 vítají dobrovolníci TLIG v pronajatém domě blízko toho Juanitiného těhotné ženy, nemluvňata a děti. Od pondělí do pátku nasytí 3x denně asi 180 lidí. Nemocní jsou ošetřeni doktorem Octaviem, který bydlí nedaleko Beth Myriam. TLIG dobrovolníci učí šití, vyšívání a kurzy malování pro dospělé. Dále 4 učitelé pomáhají dětem a teenagerům s jejich domácími úkoly, což je na jejich prospěchu ve škole velice dobře znát. 

Oslava Dne Dětí na konci srpna na dvoře Beth Myriam

Dům pro matky a děti bez domova

Tato Beth Myriam rozšířila své aktivity a nyní nabízí přístřeší i lidem bez domova. Od října 2008 pronajali další dům o blok dále. Jeho dveře jsou otevřeny matkám a dětem bez domova. Tito opuštění lidé dostanou jídlo a přístřeší po dobu, kdy to nezbytně potřebují, dokud nenajdou zpět stabilitu ve svém životě. Péče a pomoc spočívají v tom, aby byli opět soběstační a dokázali si vážit sebe sama, aby dokázali překonat utrpení a traumata způsobená životem na ulici. Umění, šití, kurzy malování a základy práce na PC jsou nabízeny dětem i dospělým. Je nabízena i pomoc při hledání zaměstnání a bydlení. V současné době je v péči přes 400 osob - dětí a dospělých - kterým je denně od pondělí do pátku poskytována strava v obou domech.

BM dobrovolníci s matkami bez domova a jejich dětmi.
Děti bez domova u jídla, nyní je o ně dobře postaráno
Hrají si na zahradě

Svědectví dobrovolníků Beth Myriam:

Beth Myriam byla otevřena a požehnána 10. června 2006.  Při přípravě 29. a 31. května se stala velmi podivuhodná věc.: “Panna Marie na velmi prostém obrázku z Medjugorje změnila svůj výraz ve tváři. Skutečně ožila, její oči byly vlhké a zalité slzami.”

Plačící obrázek Panny Marie

29. května se dobrovolníci TLIG setkali v Beth Myriam, aby se modlili a rozhodli se zasvětit Panně Marii otevření domu a požehnání Beth Myriam, připravované na 10. června. Po několika hodinách byli naplněni úžasem nad nadpřirozeným výrazem radosti Panny Marie. Dva dny poté se tentýž zázrak opakoval, což mnozí dosvědčili: “Její čelo bylo orosené, jako by tam byly kapky potu, a její oči byly skutečně modré jako jasné nebe. Několik slz stékalo po její pravé tváři.” Kněží, dobrovolníci, hosté a přátelé v Beth Myriam porozuměli, že Panna Maria jim ukázala své slzy, aby jim ukázala, že je přítomná a skutečně živá ve Svém novém Domě (Beth Myriam), a že se velice raduje z jejich charitního díla. Ba ještě více, že hledá děti, které budou věřit Jejím znamením a budou pohnuty Jejími Slzami, a udělají vše pro to, aby utěšily Jejího Milovaného Syna. “Panna Marie chtěla potvrdit svou živoucí přítomnost mezi námi, to že tahle Beth Myriam je jejím přáním a to, že jsme jí to vše zasvětili, jí udělalo nesmírně šťastnou”, poznamenala Juanita.

Juanita (vlevo) s dobrovolníky drží obrázek

10. června před otevřením a požehnáním Beth Myriam byla v blízké farnosti Nuestra Señora de Carrodilla sloužena mše svatá.  Farář vyzval nejen dobrovolníky, ale všechny přítomné, ať už byli dospělí či děti, muže i ženy, aby se zasvětili Panně Marii.

Kontaktní informace

Address: Mendoza, Argentina
Tel: 0054 261 436 1873
E-mail:
Responsible: JUANA CHÁVES DE PROSSETTI