ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/bethmyriam/world/belohorizonte2/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Beth Myriam » Domy Beth Myriam po celém světě » Brazílie, Belo Horizonte II »

 

Brazílie - domy Beth Myriam

 


Beth Myriam Belo Horizonte II

BM Belo Horizonte II
Vila Nossa Senhora de Fatima zachycená ze střechy Beth Myriam

Stručný přehled

Jako v každém jiném velkém či hlavním městě žije velká část obyvatel Belo Horizonte ve velmi chudých oblastech zvaných « favelas ». Tento dům Beth Myriam je v jednom z chudých okresů Belo Horizonte: Vila Nossa Senhora de Fatima, v Aglomerado da Serra.  Vybavení domu je velice prosté. Někteří lidé nemají ani čistou tekoucí vodu, asfaltové cesty či chodníky skoro nenajdete. Ani zdaleka nejsou řešeny problémy urbanizace, zdravotní či bezpečnostní problémy, což přivádí společnost k velkému množství násilí kvůli drogám. V období dešťů trpí bahenními sesuvy a záplavami.

Členové brazilské asociace TLIG při návštěvě Beth Myriam

TLIG modlitební skupina v Belo Horizonte přijala výzvu otevřit kvůli velké chudobě lidí druhý dům Beth Myriam v jejich regionu. Tento dům BM začal přijímat chudé 3. září 2007, kdy přivítal skoro 400 chudých denně (od pondělí do pátku). Chudí dostali 800 misek vydatné polévky a chléb, mnozí si vděčně odnášeli polévku domů pro děti a nemocné členy rodiny.

Katoličtí a protestantští pomocníci pracují v BM společně, s vděčností slouží Pánu a svým chudým bratřím a sestrám ve společenství Villa Nossa Senhora de Fatima.  TLIG modlitební skupina vznikla společně s Beth Myriam. Ve čtvrtek ráno se zde pravidelně schází 12 - 15 lidí k modlitbě.

Kontakt

Adresa: Vila Nossa Senhora de Fatima, Belo Horizonte, MG, Brazil
Vedoucí: Altino Mota dos Santos, Nilza Soares, Antonio Malta, Maria dos Santos, Jose Hipolito Faria
Email: