ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/bethmyriam/intro/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Beth Myriam » Úvod »

 

ÚVOD

V roce 1998, Vassula inspirována zjevením zahájila projekt, který měl nasytit chudé obyvatele Palestiny. Ve své vizi viděla úzký vchod, v němž stála Panna Maria držící Ježíše jako malé nemluvně. Nedlouho poté následovala série spolu zdánlivě nesouvisejících situací, které společně dopomohly k započetí práce na tomto projektu.

Vassula otevřela Bibli, když hledala potvrzení Pánovy vůle skrze Jeho Slovo. Spolu se svou přítelkyní našly pasáže, které to potvrzovaly, včetně slova "Jděte do Mariina domu."

Vassula předpověděla, že od někoho z lidí ve svém okolí dostane obraz Blahoslavené Panny Marie, jak to viděla ve vizi, a to se nakonec stalo. Rumunská malířka, žijící v Kanadě, namalovala obraz Panny Marie držící Ježíše, a bez znalosti Vassuliny vize, vedena vnuknutím, jí obraz nabídla. Kdy Vassula obraz obdržela, rozpoznala v něm s úžasem stejný obraz Marie a Ježíše, jako ve své vizi. Obraz můžete vidět jako ikonu na této stránce.

Vassula si díky vedení Ducha Svatého uvědomila, že po Ježíšově narození ve stáji potřebovala také Svatá rodina místo k přebývání. Vassulino vidění Ježíše a Marie ve dveřích domu ukazovalo, že jde o dům v němž bydleli před svým útěkem z Egypta. Mariino zjevení a vnuknutí nasytit hladové, může pramenit z touhy Panny Marie po návratu k dobročinosti. Svaté rodině bylo po opuštění žlabu také poskytnuto útočiště ...

V dnešní době je již otevřeno velké množství 'Beth Myriams' v několika zemích světa. Hlavní příčinou toho, že lidé budou v těchto Beth Myriams obslouženi je láska ... láska k našemu Pánu, Ježíši Kristu. Stejně jako se snažíme sloužit jemu, sloužíme si navzájem ... někdy to znamená teplou večeři a někdy šatstvo, někdy lékařské ošetření a někdy se pořádá výuka. Ne všichni jsou povoláni k práci na tomto projektu, ale Ježíš nás učí být v naší lásce velkorysými i jinými způsoby. Anděl Daniel řekl 23. května 1986 Vassule: "Udělej sbírku a peníze dej chudé, potřebné duši; ... buď velkorysá."

Na otázku "kdo dává toto jídlo?", Vassula, dává pomocníkům tuto odpověď: "Ježíš a Maria, Jeho Matka, vám dávají toto jídlo!"

Domy Beth Myriam fungují a mohou dále pokračovat jen díky podpoře dárců. Jak podpořit toto charitativní dílo naleznete zde.