ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/bethmyriam/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Beth Myriam »

 

Vítejte na stránkách Opravdového Života v Bohu věnovaných charitativnímu dílu - Beth Myriam


"Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘  ... ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘"

(Mt 25:35-40)

Nyní Mi naslouchej a napiš tato slova: Buduj Naše útulky Beth Myriam, kdekoliv můžeš. Pozvedej utiskované, pomáhej sirotkům, chraň Mě, vysvoboď Mě ze stoky a nasyť Mě. Zbav Mě Mých břemen a těžkostí. Podporuj Mě a dodej Mi odvahu, ale především miluj Mě. Všechno, co prokážeš poslednímu z Mých bratří, děláš pro Mne … Žehnám těm, kdo podporují Můj život. Ať zůstanou čestní a milující. Jsem s tebou … IC.

poselství z 27. března 2002