ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/background/handwriting/munier/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Úvod » Zapisování poselství » Grafologická analýza J. A. Muniera, SGF »

 

Grafologická analýza J. A. Muniera SGF

Otec René Laurentin poskytl poselství zapisovaná Vassulou J. A. Munierovi, odborníkovi v oblasti grafologie na nejvyšší úrovni a odbornému konzultantovi Nejvyššího Soudu v Paříži ve Francii. Neřekl mu nic jiného, než křestní jméno autorky, a že se jedná o ženu ve věku 47 let. Analýza, kterou zde uvádíme, zahrnuje rozbor obou rukopisů - jak podlouhlého (Ježíšova), tak drobného písma (Vassulin normální rukopis).

Bez jakýchkoli průvodních informací (a bez ohledu na samotný obsah textu v důsledku neznalosti anglického jazyka).

Interpretace velkého písma:

 • mimořádná telurická síla
 • kontrolovaný entusiasmus se známkami radosti, zdá se, že je zdrojem určitého druhu
 • pohody.
 • Je naplněna silou, která ji přesahuje
 • Je naplněna neviditelnými silami, na něž reaguje jistou původní jednoduchostí, zatímco v
 • jiných oblastech tu nacházíme také prvky vytříbené.
 • je přesvědčena o této neviditelné moci, touto neviditelnou mocí, kterou intenzivně vnímá.
 • je prostředníkem, je tím, kdo přijímá a dále předává
 • Má víru mystika
 • Zakouší jistý druh pokojného nadšení a naplnění
 • je živena neviditelnou, jakoby nezničitelnou silou, která ji velmi posiluje
 • v každém případě se písmo z běžného pohledu jeví trochu neobvyklé
 • usilovně pracuje, je učenlivá žákyně.
 • je jakoby v jiném stavu vnímání, lhostejná k okolnímu světu
 • jako prostředník je schopna snadno vnímat neviditelný svět
 • je schopná se velmi dobře soustředit, je schopna meditace na vysokém stupni
 • nenáleží sama sobě. Vlastní určitou stálost. Dokáže se velmi dobře ovládat.
 • Pravděpodobně i její způsoby vykazují jistou důstojnost.

Následuje interpretace rukopisu malého písma mezi řádky:

 • osoba žijící ve svém vlastním světě.
 • není duševně nemocná.
 • nadprůměrně inteligentní
 • má svůj vlastní úsudek
 • je schopná určité integrace.
 • jedná s něhou, dobrotou a pokorou
 • má cíl a je mu oddaná.
 • zakouší vnuknutí vysoké úrovně
 • její život je inspirován ideálem.
 • nic jiného pro ni není tak důležité