ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/background/handwriting/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Úvod » Zapisování poselství »

 

Úvodní komentář k zapisování poselství

Poselství, která přijímá a vlastnoručně zapisuje paní Vassula, jsou zapsána podlouhlým písmem, odlišným od jejího vlastního rukopisu. Vědomě se při zapisování nechává vést nadpřirozenou silou.

HandwritingMnoho dospělých, včetně samotné Vassuly, se ptají, zda je toto písmo Ježíšovým skutečným rukopisem. Na to sám Ježíš odpovídá, že to není jeho rukopis, jinak by to bylo bez chyb. Ale vždycky říká: Vassulo dovol Mi použít tvou ruku," nebo „poslouchej a piš..." Jako u mnoha posvátných tajemství, není ani zde snadné to najednou pochopit, ale bude velice prospěšné, když se zaměříme na četné postřehy Vassuliny i otce O´Carrola.

Vassula přijímá Pánova poselství v zásadě dvěma způsoby. Jedním ze způsobů zapisování je, že slyší a přímo zapisuje Jeho konkrétní slova. Jindy Bůh dá „světlo" porozumění jejímu rozumu ohledně toho, co (On) chce sdělitt. Ona to pak zapíše, jak nejlépe to dokáže vyjádřit.

V obou případech je její ruka vedena v pomalém zapisování dlouhým, majestátným rukopisem, který si Ježíš zvolil. Vassula říká, že jí bylo ukázáno, že může poselství rychle zapsat svým vlastním rukopisem, ale Ježíš zvolil svůj způsob, jak bude Jeho přítomnost zjevena. On se tedy sám podílí na psaní poselství, zatímco sám je jeho autorem.

Otec O'Carroll došel k tomuto poznatku: ... "I jiní přijímali diktování od Ježíše, např. Marie de Armida, Adriana von Speyr a Sv. Brigita švédská. Vassulin případ je jedinečný v tom, že zapisování poselství je zároveň kontrolováno. Máme zápis hlubokého osobního zakoušení Ježíše Krista s ujištěním, že zvolil tento způsob hmatatelného projevu, tak že napíše slova na papír." Vassula to také popisuje, jako by její ruka byla "uchvácena", stejně jako byla uchvácena těla vizionářů ve stavu vytržení. Člověk je při vědomí, ale nezajímá se o své nejbližší okolí, protože se zcela soustředí na přítomnost Boha nebo Panny Marie. Vassula říká, že její zapisování Pánova diktování je proniknuto Jeho přítomností stejně tak, jako když vnímáme a jsme v Boží svatosti, všechno v nás je pozdviženo na vyšší úroveň, než bychom kdy sami mohli (vlastním úsilím) dosáhnout. Tímto způsobem (zapisování) nás Ježíš viditelně učí, že když Mu dovolíme, aby nás použil, a žijeme v Jeho přítomnosti, dojdeme mnohem většího užitku, než bychom sami svými ubohými schopnostmi dosáhli. Říká nám: "Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti."

Video - Vassula přijímá a zapisuje poselství

Další články:

Svědectví otce Christiana Curtyho, OFM
Otec Christian Curty, OFM je kněz a exorcista, člen Mariánského kněžského hnutí, působícív Marseilles ve Francii, France, píše tento článek o zapisování poselství a o "dopisu Pána Jeho Církvi".

Grafologická analýza J.A. Muniera SGF
J.A. Munier SGF. GGOF., grafologický expert Nejvyššího soudu v Paříži (Francie) podrobil rukopis analyze.

Rozhovor otce René Laurentina s Vassulou
Úryvek z rozhovoru, ve kterém se Vassula vyjadřuje k zapisování poselství.