ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/background/danielstart/6/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Úvod » Příchod mého anděla »

 
PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   NEXT

Příchod mého anděla (pokračování)

Satanovy útoky pokračují

Ďábel věděl, jak strašně se bojím švábů. Píšu to velmi nerada, ale cítím, že musím, abych ukázala, jak se mnou ďábel bojoval. Jednou jsem vycházela z pokoje a zabouchla jsem za sebou dveře. Náhle jsem ucítila, jak mi na tvář stříká vlhká tekutina. Nechápala jsem odkud je. Pak jsem uslyšela, jak se mi ďábel divoce vysmívá a pošklebuje se mi: "Já křtím takhle. Takovouto svěcenou vodu si zasloužíš!" Pak jsem si všimla, co se stalo. V rámu dveří jsem přiskřípla velkého švába ... málem jsem umřela hnusem! Nerada se tolik rozepisuji o Satanových útocích, ale ráda bych ukázala, jak moc se snažil zabránit, aby bylo toto poselství zveřejněno v mé misi, kterou mi Pán připravoval.

Jednoho dne se opět rozhodl změnit taktiku. Snažil se mě podvést tak, že na sebe vzal přesnou podobu mého zesnulého otce. Dokonce i mluvil přesně jako můj otec. Dokonalá imitace. Mluvil se mnou francouzsky tak, jak to otec tu a tam dělával a řekl: "Má drahá, podívej ... Bůh se slitoval a posílá mě, abych ti řekl, že děláš chybu. Jak jsi mohla uvěřit, že On s tebou takhle komunikuje? Jak víš, tyto věci jsou nemožné a ty jen urážíš a hněváš Boha. Uvažuj … Bůh k tobě mluví? Už jsi slyšela o něčem podobném? Jenom v šílenství můžeš něčemu takovému uvěřit!" Zeptala jsem se: "Dobře, a co můj anděl. U andělů jsou takové věci možné?" Když řekl:  "Ach, tamten ...", jeho hlas byl plný nenávisti a já jsem znovu poznala Satana.

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   NEXT