ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/background/danielstart/4/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Úvod » Příchod mého anděla »

 
PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   NEXT

Příchod mého anděla (pokračování)

Bitva mezi mým andělem a Satanem

Jako by nestačilo, že mě Satan mučil ve dne, přicházel i v noci. Nenechal mě spát. Pokaždé, když jsem usínala, pokoušel se mě udusit. Někdy se mi zdálo, že je orel, který mi vrazil svůj pařát do žaludku a vymáčkl ze mě všechen dech. Cítila jsem kolem sebe bitvu, cítila jsem, že jsem jakoby uprostřed této bitvy mezi mým andělem a démonem. Pak jednoho dne jakoby nic všechno přestalo. Satan přestal útočit a já jsem měla několik dní klid. Celá tato skutečnost způsobila, že jsem byla zesláblá, ale více ve spojení s mým andělem.

Můj strážný anděl se mi stal vším a vyplňoval můj život. Lpěla jsem na něm takříkajíc celým životem. Uvědomila jsem si, jak moc nás naši strážní andělé chrání, milují, starají se o nás, vedou nás, pláčí pro nás, trpí s námi a všechno s námi prožívají. Bolesti i radosti sdílejí.

K mému zděšení démon odhadl, co mi Bůh připravuje a vrátil se na scénu. Tentokrát velmi mazaně změnil taktiku. Použil klasickou strategii a pokoušel se mě podvést, když se mi ukázal jako můj anděl. Zaměřil se na to, jak mi vykreslit Boha. Protože odhadoval, že Bůh si mě vybral pro misi, jeho cílem bylo vzbudit ve mně falešný strach z Boha, takže pokaždé, když přišel čas, aby Bůh se mnou rozmlouval, utekla jsem od Něho.

Připouštím, že zpočátku se mu dařilo mě podvést a já jsem věřila tomu, co o Bohu řekl, protože využíval mojí nevědomosti, aby můj rozum naplnil falešnou představou o Bohu. Představil mi Boha jako přísného soudce, který má jen malé pochopení pro své tvory a který nás tvrdě trestá za sebemenší chyby. To trvalo několik dní.

Dostala jsem se až do stadia, kdy jsem nebyla schopná rozlišovat, kdo je kdo. Nedokázala jsem říct, jestli se mnou byl můj anděl nebo jestli to byl zlý, který ho napodoboval. Neměla jsem nikoho, na koho bych se obrátila, nebo s kým bych se poradila. Byla jsem docela opuštěná. Také jsem tyto zážitky nechtěla sdílet s mým manželem, abych ho nezarmucovala. Satan se domníval, že získává vrch a začal utahovat smyčku. Projevoval se v různých znameních, ve špatnostech, mátl mě. Aby vše ještě zhoršil, každý den sebou přiváděl více a více démonů, kteří na mě útočili, takže pro mého anděla strážného bylo velmi obtížné mě chránit. Jednou mi Bůh dovolil vyslechnout rozhovor, když Satan dával pokyny svým andělům, aby na mě zaútočili a ochromili mě. Tito padlí andělé mě pak obklíčili, vysmívali se mi, lhali mi a zahrnovali mě všemi možnými nadávkami. Také mě posměšně přezdívali "Pia". Bůh toto všechno dovolil, protože také to použil k očištění mé duše.

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   NEXT