ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/background/danielstart/10/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Úvod » Příchod mého anděla »

 
PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Příchod mého anděla (pokračování)

Chceš Mi sloužit?

Další věc, které jsem si všimla, bylo že Ježíš zaujímal stále více a více prostoru místo mého anděla. Přicházel jako Nejsvětější Srdce. Jednoho dne mě překvapil Svojí otázkou. Zeptal se, jestli Mu chci sloužit (touto misí). Zmocnil se mě strach a já jsem zaváhala. Nedovolila jsem toto napsat jako ostatní věci. Bála jsem se, že by mi mohl říct, abych se sbalila, opustila svůj dům a nastoupila někam do kláštera a stala se řeholní sestrou. Nebyla jsem na to připravena a také jsem to nechtěla udělat. Moje nedůvěra Ho zklamala a Jeho smutek mi neunikl, protože to bylo velmi zřejmé v tónu Jeho hlasu, když mi řekl tato slova, "Mohu v tobě přebývat přes tvoji ohromnou slabost." Byla jsem z toho moc smutná, protože jsem Ho zklamala, ale na druhé straně jsem se bála neznámého. Zde je přesně, co mi Pán řekl:

"... měla jsi Mi sloužit, zjevil bych v tobě utrpení." Opakovala jsem "utrpení", aniž bych pochopila, a On řekl, "ano, utrpení. Budeš ..." Zvedla jsem ruku, abych nepsala, ale slyšela jsem to celé.

Celou noc jsem o tom přemýšlela a pak jsem se rozhodla vrhnout se do neznámého a spolehnout se zcela na Jeho Vůli. Proto jsem se k Němu vrátila s Jeho otázkou. Zeptala jsem se Ho: "Chceš, abych Ti sloužila?"

Ihned jsem cítila Jeho radost a On řekl:

"Chci. Chci to velice moc, Vassulo. Pojď, ukáži ti, jak a kde Mi můžeš sloužit ... pracuj a služ Mi tak jako nyní, buď taková jaká jsi. Potřebuji služebníky, aby Mi sloužili tam, kde je nejvíce potřeba lásky. Pracuj tvrdě, protože tam, kde jsi, jsi mezi zlem, nevěřícími, jsi v ohavných hlubinách hříchu. Budeš sloužit svému Bohu tam, kde má převahu temnota, nebudeš mít odpočinek. Budeš Mi sloužit tam, kde se každé dobro změnilo ve zlo. Ano, služ Mi uprostřed ubohosti, zkaženosti a špatnosti světa. Služ Mi mezi bezbožnými lidmi, mezi těmi, kteří Mě zesměšňují, mezi těmi, kdo probodávají Moje Srdce. Služ Mi mezi těmi, kdo Mě bičují a zabavují Můj majetek. Služ Mi u těch, kdo Mne znovu křižují a plivají na Mě. Ó, Vassulo, jak trpím! Pojď Mě utěšit! ... Namáhej se a trp se Mnou, sdílej Můj Kříž ..." (24. května 1987)

Bůh mě dále vyučoval, naše rozmluvy každodenně pokračují až do dne, kdy toto píši, neboť řekl, že tento dar budu mít až do svého posledního dne na zemi.

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10