ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/testimonies/prisoners/various/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Свидетелства » Свидетелства на Затворници » Свидетелства на Затворници в Света »

 

Намерих истинския Мир. Мирът, четейки ИвБЖ. И го поделих с другите и знайте, че е докоснал сърцето им. Сестра ми се опитваше да ме накара да прочета една от тези книги... след това ме арестуваха... колелетата на справедливостта бавно се завъртяха в Тексас. Най- сетне тя ми изпрати първия том. В началото бях уморен, докато реших да седна и да я прочета. Винаги вярвах в Духа на Бога, но имах проблем да се моля на Иисус (човек). Но, след като започнах да чета почувствувах обичта и мъката на Иисус да ме изпълва. Той говори с такова чувство, че ме накара да го обикна. И се почувствувах виновен за това, че не му се бях доверил и че не го обичах по-рано... След като прочетох книгите, дадох и на други да ги прочетат, и понастоящем можете да видите наистина промяната в хората, които истински отварят сърцето си и ума си за Бога – Господ Иисус и неговата сладка Майка Мария. Господ Иисус да благослови Света, в който живеем и да се смили над тези, чиито уши и очи са затворени.
(Г. С., Форт Уорт, Tексас. С.А.Щ, януари 1996)