ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/testimonies/churchpos/kahale/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Свидетелства » Позицията на Църквата » Епископ Джордж Кахале »

 

Епископ Джордж Кахале

Монсеньор Джордж Кахале Зухайрати, Епископ-Апостолски Екзарх на Гръцкомелхитските Kатолици във Венецуела

 Bishop Georges Kahale
Възглавявайки Божествената Литургия при Вселенското Поклонение на ИвБЖ през 2005 г.

"С открития си дух и отношения на международно ниво, Васула създаде посредством молитвата и "Истинския в Бога Живот" вселенски връзки и солидни основи за международен диалог през 21 век за човешкото единство."

Автентичното свидетелство на Испански език:

"Con su apertura y relaciones a nivel internacional Vassula ha hecho a través de la oración y la 'Verdadera Vida en Dios' una relación ecuménica y sólidas bases para el diálogo interreligioso del siglo XXI para la unidad humana"