ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/testimonies/churchpos/archsahagian/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Свидетелства » Позицията на Църквата » Архиепископ Дейвид Сахагян »

 

Архиепископ Дейвид Сахагян

Уважаема Г-жа Риден,

за нас е голямо удоволствие и лично задоволство да открием във вас един нов катализатор на духовно обновление, който може да говори на днешното ни поколение на убедителен език, посредством книгите, които публикувате. Вдъхновената ви мисия да предадете посланието на Христос на другите, е извор на дълбока радост за Църквата. Неуморимото ви усърдие да черпите сила и да търсите прераждане и подкрепа от гръцките ви корени, трябва да е завиден пример на предана вяра за измъчената ни младеж.

В дните ни, във време, където бездънният материализъм е дълбоко вкоренен в сърцата на хората, е обновяващо да знаем, че не всичко е загубено, че съществуват все още между нас хора като вас, които се намират в общение със Създателя и могат да предадат на нас ползата от своето вдъхновение.

С гордост насърчаваме вселенската ви мисия и се молим за нейния успех.

Очакваме да прочетем следващата ви книга. Междувременно ви изпращаме нашите благословии от Светия Град на Бога и желаем от Господа да ви пази и да ви закриля.

Архиепископ Дейвид Сахагян
Chancellor & Grand Sacristan