ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/testimonies/christian/orthodox/pelgrims/www.tlig.org/bg/testimonies/christian/orthodox/pelgrims/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Свидетелства » Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели » Православни » Отец Теофил Пелгримс »

 

Отец Теофил Пелгримс

Приветствие пред аудитория, когато придружава Васула в Русия, юли 1999 г.

Не гореше ли сърцето ни, докато Иисус ни говореше посредством Васула? Във всеки случай, Васула, забелязахме как Христос, нашият Бог, който е ревностен за Своите души, те очарова. Да, Васула, ти беше очарована от благородната обич на Господа ни. Благодарим ти, че ни позволи да открием Христос като божествената нежност на Отеца към нас. Свети Йоан Евангелистът ни зове в Евангелието да имитираме жеста му в Тайната Вечеря. Нека опрем и ние върху грижовното сърце на нашия Спасител главата си, която често е натежала от грижи и тревоги. Без друго, това, което ни учи Йоан е жестът на Самия Христос към небесния Му Отец. Защото “никой не е видял Бога, освен само Синът, който е до Сърцето на Отеца, който го изяви” (Йоан 1,18). Господ Иисус, живо благословие на Отеца, благодарим Ти за обичта Ти, благодарим Ти за вестителката и невестата Ти Васула. Да, нашият Господ е Цар. Облечен е в сиянието на преданите Му души!