ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/testimonies/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Свидетелства »

 

Добре дошли в Раздела Свидетелства


Ще ги познаете по плодовете им. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репей? По същия начин, едно добро дърво дава добри плодове, а лошо дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове, нито лошо дърво да дава добри плодове. (Mт 7:16-19)

Мир на вас, Аз съм Иисус, вашият Избавител. Аз съм Светият на Светите, който ви говори. Казвам ви наистина: ще излея специални благодати върху онези, които приеха това свидетелство, тъй като, приемайки това свидетелство на Обич, те потвърждават истината и Безмерната Обич на Всевишния, след като всичко написано произхожда от Мен. Любими, давам Духа Си безрезервно. Давам Духа Си, за да напомня много и много пъти на света Своята преданост и голямата обич, която изпитвам към вас. Давам Духа Си безрезервно, за да припомня на всички вас Петте Си Рани и Страданието Си. Дете Мое, ти, който Ме четеш или Ме слушаш, погледни около себе си, Зорницата е готова да изгрее над теб…

22 октомври 1990