ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/spirituality/prayers/threedaily/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Духовност » Молитви » Трите Всекидневни Молитви »

 

Трите Всекидневни Молитви

Иисус иска от нас да се молим всекидневно с тези молитви

Новена на Посвещение на Свещеното Сърце на Иисус

О, Господи, Иисус Христос,
на Пресвещеното Ти Сърце поверявам тази молба…
(Тук споменаваме молбата си.)

Само ме погледни
и направи, както Сърцето Ти вдъхновява...
Hека Свещеното Ти Сърце реши...
Оповавам се на Него... Имам доверие в Него...
Оставям се на Mилосърдието Му...

Господи Иисус! Няма да ме изоставиш,
Свещено Сърце на Иисус, имам доверие в Теб.
Свещено Сърце на Иисус, вярвам в Обичта Ти към мен.
Свещено Сърце на Иисус,
нека дойде Царството Ти.

О, Свещено Сърце на Иисус,
бях ти поискал много благоволения,
но горещо умолявам за това.
Вземи го, постави го в Свещеното Си Сърце.
Когато Вечният Отец го види
покритo със Скъпоценната Ти Кръв,
няма да го отхвърли.
Няма да бъде вече моя молитва, а Твоя, о, Иисус.

О, Свещено Сърце на Иисус Христос, осланям надеждата си на Теб.
Нека никога да не бъда в смут.
Aмин.

Молитва към Св. Архангел Михаил

Св. Михаил Архангеле, защити ни в деня на битката,
бъди наш страж срещу лукавството и злите кроежи на дявола.

Нека Бог да го порицае, молим те смирено за това.
O, Княже на Небесната Стража,
със Силата на Бога,
запрати в ада Сатаната и всички други лукави духове,
които обикалят по света, целейки гибелта на душите.
Aмин.

Мария, Царице на Светите Ангели
Моли се за нас!

Спомни си, от Св. Бернар

Спомни си,
o, Всеблагодатна Дево Мария
как никога не е оставал
без помощ този, който се е притичвал към закрилата Ти,
умолявал Те е за помощта Ти
и е търсил Твоето застъпничество.

Вдъхновен от това доверие, при Теб летя,
о, Дево на девите, Майко моя!
При Теб идвам, пред Теб заставам,
грешен и покаян.

О, Майко на Въплътеното Слово!
Не пренебрегвай умоленията ми,
а според Милосърдието Си, вслушай се и ми отговори.
Aмин.