ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/spirituality/prayers/stations/s9/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Духовност » Молитви » Спиранията на Кръста » Иисус пада за трети път под тежестта на Кръста »

 

Спиранията на Кръста

Размисъл върху Истинския в Бога Живот

9. Иисус пада за трети път под тежестта на Кръста

Сърцето Ми се изпълва със съчувствие поради окаяността и паденията ти; (31 май 1987)

питам днес онези, които отричат това откровение: “против Закона Ми ли е в епохата ви да спася сътворението Си от падението с днешните Си Провиденчески Дела? (2 януари 1988)