ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/spirituality/prayers/stations/s8/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Духовност » Молитви » Спиранията на Кръста » Иисус утешава жените на Йерусалим  »

 

Спиранията на Кръста

Размисъл върху Истинския в Бога Живот

8. Иисус утешава жените на Йерусалим (Лк. 23:27-32)

развълнувани от агония жени минаха напред, за да измият подутото Ми лице, чух ги да плачат и да скърбят, почувствах ги; “бъдете благословени”, прошепнах, “кръвта Ми ще измие всички грехове на човечеството; погледнете, дъщери, дойде времето на вашето спасение;” (9 ноември 1986)

уви за онези, които винаги ще носят греха закътан в себе си, както се носи дете, когато дойде Денят Ми!(2 юни 1991)

тогава всички господари на земята, губернатори и коменданти, богати и влиятелни хора, цялото население, роби и свободни граждани, ще побегнат в планините, криейки се в пещерите и между скалите; ще кажат на планините и на скалите: паднете върху нас и ни скрийте от Този, който седи на Престола и от гнева на Агнеца; (3 март 1992)