ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/spirituality/prayers/stations/s6/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Духовност » Молитви » Спиранията на Кръста » Св. Вероника избърсва Лицето на Иисус »

 

Спиранията на Кръста

Размисъл върху Истинския в Бога Живот

6. Св. Вероника избърсва Лицето на Иисус

позволих им да Ми поставят трънен венец; позволих им да Ме осмеят и да Ме заплюят в Святото Ми Лице;(3 март 1989) тогава усетих как някой избърсваше Лицето Ми; развълнувани от агония жени минаха напред, за да измият подутото Ми лице; (9 ноември 1986) Васула, да, гледай Лицето Ми; това, че Ме гледаш, Ме утешава; кажи им, че е необходимо толкова малко, за да бъда утешен; ела и Ме възхвали, обичайки Ме; (7 юни 1987)

ако знаехте само колко съм готов, въпреки това да простя престъпленията на епохата ви за един само мил поглед към Мен, един миг на съжаление, една въздишка на колебание, едно леко преосмисляне; една усмивка към Святото Ми Лице и ще простя и ще забравя, няма дори да погледна на Раните Си; ще изтрия от погледа Си всичките ви нечестивости и грехове, ако имахте само един миг на съжаление, и цялото Небе щеше да празнува този жест, тъй като усмивката ви и милият ви поглед щяха да бъдат приети като тамян от Мен и този кратък миг на съжаление щеше да бъде чут от Мен като нова песен;(29 август 1989)