ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/spirituality/prayers/stations/s4/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Духовност » Молитви » Спиранията на Кръста » Иисус среща Святата Си Майка  »

 

Спиранията на Кръста

Размисъл върху Истинския в Бога Живот

4. Иисус среща Святата Си Майка

дойдох в това Свято Сърце, образ и подобие на Свещеното Ми Сърце, за да стана Богочовек, да следвам стъпките Й и по-късно, Тя да следва Моите стъпки; бях казал, че Аз и Тя си поделихме всичко до Кръста; съюзът Ни беше толкова задушевно съвършен, че не беше необходимо да говорим, говореха Сърцата Ни; думите Ми и мислите Ми не беше необходимо да Й бъдат предавани по време на Моето отсъствие; във върховната сила на Светия Ми Дух, всичко Й ставаше известно; в девственото Й Сърце всичко Й беше познато, след като притежаваше Бога и Бог притежаваше Нея; (25 март 1996)