ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/spirituality/prayers/stations/s3/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Духовност » Молитви » Спиранията на Кръста » Иисус пада под тежестта на Кръста »

 

Спиранията на Кръста

Размисъл върху Истинския в Бога Живот

3. Иисус пада под тежестта на Кръста

товдигнах се с мъка; тълпите подивяха; не видях нито един приятел около Мен; никой не беше там да Ме утеши; аАгонията Ми се увеличи и паднах на земята; (9 ноември 1986)