ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/spirituality/prayers/stations/s2/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Духовност » Молитви » Спиранията на Кръста » Иисус вдига Кръста Си »

 

Спиранията на Кръста

Размисъл върху Истинския в Бога Живот

2. Иисус вдига Кръста Си (Mт. 27:31; Mк. 15:20; Лк. 23:26; Йн 19:17)

завързаха Ми краката с въжета и Ме накараха да тръгна към мястото, където се намираше кръстът Ми; дъще, не можех да вървя, защото бяха завързали краката Ми, затова Ме хвърлиха наземи и дърпайки Ме за косите, Ме завлякоха към кръста Ми; болката Ми беше непоносима, парчета от плътта Ми, които висяха след бичуването се откъснаха; разхлабиха въжетата на краката Ми и Ме ритнаха, за да Ме накарат да стана и да вдигна товара Си върху раменете Си; не можех да видя къде беше кръстът Ми, тъй като очите Ми бяха пълни с кръвта Ми, която течеше по лицето Ми от тръните забодени в главата Ми; тогава вдигнаха кръста Ми и го поставиха върху раменете Ми, блъскайки Ме към портите; дъще, о, колко тежък беше кръстът Ми, който трябваше да вдигна! тръгнах слепешком към портите, воден от бича зад Мен, опитвах се да видя пътя Си през кръвта, която гореше очите Ми; (9 ноември 1986)

Кръстът, който ще носиш е Моят Кръст на Мир и Обич, но за да носиш скъпоценния Ми Кръст, дъще, трябва много да се жертваш; бъди силна и носи Кръста Ми с обич; с Мен ще го поделяш и ще си поделяш Моите страдания;