ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/spirituality/prayers/stations/s14/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Духовност » Молитви » Спиранията на Кръста » Иисус бива поставен в Гроба »

 

Спиранията на Кръста

Размисъл върху Истинския в Бога Живот

14. Иисус бива поставен в Гроба (Mт. 27:60; Mк. 15:46; Лк. 23:53; Йн 19:41-42)

ще ви възкреся от гробовете ви и ще ви отведа на мястото ви: Свещеното Ми Сърце; (10 април 1990) а на теб, дете Мое, което четеш или слушаш, на теб, чиято гробна могила посетих и в която лъхнах Диханието Си, казвам: следвай дирите на Кръвта Ми, които оставям като знак за теб и ако някой те спре на пътя и те попита, кажи му, че си Мой ученик, а Аз твоят Учител, и си на пътя да свидетелстваш за един разпънат Христос, един възкресил се Христос; а ако бъдеш спрян от търговец, пази се от непочтеността му, внимавай да не замени Кръста, който ти дадох за една покварена, така наречена мъдрост; без звук, нито дума, прекарай с по-голям отвсякога жар пръта през раменете си и следвай знаците на Кръвта Ми и те ще те отведат при Мен; и ако някой от тях започне да те преследва, не покривай лицето си срещу хулите или ударите, а му поднеси гърбината си, за да те разпознаят по раните ти; остави ги да бъдат съвършена имитация на Моите Рани, тъй като ще ти бъдат нанесени от същите онези, които удариха Мен, твоя Учител; и тогава, Знамението на Сина Човешки ще се появи на небесата, силна светлина ще бъде видяна в мрака, тъй като Аз, Светият, ще ви спася от обич към Името Си; (22 октомври 1990)

ела, дете Мое, ти, който Ме слушаш или Ме четеш, отново показах Обичта Си към теб с това свидетелство; не казвай, че съм много далеч, за да обичам, тъй като в този момент Очите Ми са върху теб с особена нежност и преданост, които никога няма да можеш напълно да разбереш; ако трябваше да дойда отново да те изкупя, само теб, щях да повторя Страданието Си, без ни най-малкото колебание, за теб само! сега, вярваш ли Ми, когато ти казвам, че няма по-голяма обич от онзи, който дава живота си за своите приятели?

казвам ти всичко това, за да можеш да намериш мира си в Свещеното Ми Сърце, за да можеш да намериш истинския живот в Мен, за да можеш да намериш истинската обич и отмора в Мен, своя Бог; зная, че си слаб, дете Мое, но слабостта ти привлича Всемогъщието Ми;

Можеш ли да схванеш какво ти казвам? казвам: мир на теб! Аз съм Жертвата на Обичта, която ти говори; Аз съм Този, който ти даде това свидетелство на Обич като напомняне на Обичта Ми; попий Ме и Ми позволи да те завладея; почувствай как Сърцето Ми копнее за отговор с обич! не Ми се съпротивлявай; ела при Мен такъв, какъвто си, ела да пиеш от потока на Сърцето Ми и ще пожелаеш да пиеш още повече; о, толкова от вас са се отдалечили от Истината и са тръгнали по всички посоки; Истината е ОБИЧ. Аз съм Истината; бъдете свидетели на Истината; приемете Светия Дух на Истината, приемете Светия Дух на Благодат; благославям ви всички, оставяйки Въздишката Си на Обич върху челата ви; бъдете един под Святото Ми Име; (22 октомври 1990)