ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/spirituality/prayers/stations/s13/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Духовност » Молитви » Спиранията на Кръста » Отковаването от Кръста  »

 

Спиранията на Кръста

Размисъл върху Истинския в Бога Живот

13. Отковаването от Кръста

никога не губи смелост; до теб съм; влез в Раните на Иисус, влез в Hаскърбеното Ми Сърце и усети cкръбта Ми, почувствай как плача; идвам при мнозина; показвам им Сърцето Си; давам знамения с Иконите Си, които леят сълзи; появявам се на различни места, но сърцата на децата Ми са покрити с дебела кора, цял пласт от недоверие; осмиват тези, които вярват; Словото на Бога не означава нищо за тях; призивите на Бога биват пренебрегвани, обръщат минимално внимание на предупрежденията Ни; никой не желае да чуе за откровения давани от Бога и изговаряни от Устата Му; вярата на епохата ти е изчезнала, пометена от нетърпимост, поквара, жестокост и позор; колко опечалено е Неопетненото Ми Сърце, Ръката Ми не може повече да удържа Божията Ръка да не падне върху вас; (6 август 1988)