ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/spirituality/prayers/stations/s11/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Духовност » Молитви » Спиранията на Кръста » Иисус бива закован на Кръста  »

 

Спиранията на Кръста

Размисъл върху Истинския в Бога Живот

11. Иисус бива закован на Кръста (Mт. 27:35+55; Mк. 15:24; Лк. 23:33+49; Йн 19:18)

набързо заковаха първо китките и след това Ме закрепиха с гвоздеите върху кръста Ми, опънаха пречупеното Ми тяло и заковаха краката Ми насилствено; дъще, о, дъще, каква болка, каква мъка, какво изтезание за душата Ми, изоставен от любимите Си, отречен от Петър, върху когото щях да основа Църквата Си, отречен от останалите Си приятели, оставен сам-самичък, изоставен на враговете Си; разплаках се, тъй като душата Ми беше дълбоко опечалена; (9 ноември 1986)

позволих им да Ме разпънат, всичко това от Обич към вас; о, деца на Разпънатия! как можахте да забравите всичко, каквото направих за вас? Мъдростта беше слезнала, за да бъде заловена от властта и от закона, бях презрян и отхвърлен от хората, за да вдигна вашите страдания, бях закован на Дървото, за да ви освободя, позволих им да Ме пронижат, за да ви избавя; приех крайно болезнена смърт, за да може душата ви да живее и да бъде способна да подели Царството Ми; оставих Кръвта Си да се излее в Реки, за да можете да придобиете Вечен Живот; заради вас се оставих да бъда счетен за грешник; (март 1989)

как можете да не се обичате един друг? как можете да Ме почитате, когато подбирате и отхвърляте?